Skal jage vekst i Tyskland og Spania

Det har vært stillstand i Bank Norwegians utlånsvekst. Når pandemien er tilbakelagt, skal det jages vekst i nye land.

KURSRAS: Bank Norwegian-aksjen dundret ned på en rød Oslo Børs onsdag etter tredjekvartalsrapporten. Her står konsernsjef Tine Wollebekk.  Foto: Iván Kverme
Bank

– Fundamentalt går banken veldig bra, og jeg er fornøyd med resultatet, selv om det er noe påvirket av covid-19 og valutaeffekter. På den positive siden ser vi litt vekst igjen, og en utflating og reduksjon i tap, kommenterer konsernsjef Tine Wollebekk til Finansavisen.

Onsdag la Norwegian Finans Holding, morselskapet til forbrukslånsbanken Bank Norwegian, frem sine kvartalstall med et resultat før skatt på 666 millioner kroner. I bibelsk tradisjon er tallet 666 dyrets tall, og bringer ulykke. Etter kvartalsrapporten dundret aksjen ned på Oslo Børs. 

Kursfallet var på 7 prosent på det verste. 

Bankanalytiker Roy Tilley i Arctic Securities er overrasket over kursfallet, og mener tallene var ganske så gode – gitt konteksten banken står i. 

– Det som skuffet litt i forhold til våre estimater var at rentenettoen falt litt. På den andre siden var veksten svakt positiv, og der hadde vi forventet et videre fall, sier Tilley.

Laber vekst

Utlånsveksten i tredje kvartal var på 124 millioner kroner, men det er lommerusk når de totale utlånene er på nesten 45 milliarder kroner. Og justeres det for valuta, er veksten negativ med 286 millioner kroner. 

– Veksten totalt sett er lavere enn normalt, og det synes jeg også den skal være nå som vi er midt i en pandemi, sier Wollebekk.

Forbrukslånsbanken har en svak positiv vekst i forbrukslån, men veksten i kredittkort er negativ. «Den positive veksten i avdragslån skyldes hovedsakelig høyere nysalg og den negative veksten i kredittkort skyldes hovedsakelig lavere forbruk relatert til covid-19», fremgår det av rapporten. 

Det er i Finland og Sverige at banken opplever vekst i forbrukslån, mens banken i Norge og Danmark har en negativ vekst.  

– Alle tall i alle land er bedre nå enn i andre kvartal, og mange av tallene er også bedre enn de var i første kvartal, sier Wollebekk. 

Skal jage vekst i nye land

Wollebekk mener Bank Norwegian skal oppnå vekst igjen når pandemien har roet seg, og onsdag kom banken med en konkretisering av den mye omtalte europeiske ekspansjonen. 

  • Banken vil tre inn i ett eller to nye europeisk land i løpet av andre halvår 2021. 
  • Foreløpig holdes en knapp på Tyskland og Spania.
  • Bank Norwegian vil utelukkende jakte kunder som er digitale. 

– Selv om vi i disse landene oppnår et volum på nivå med det vi har i Finland, der vi har vårt nest største volum, vil vi være en betydelig mindre aktør med mellom 1 til 4 prosents markedsandel. Og fordelen med større markeder er at de er store nok til at vi kan jakte utelukkende digitale kunder, sier Wollebekk. 

Hun sier forbrukslånsbanken også vil vie Sverige oppmerksomhet, der banken hittil har vært veldig selektiv når det gjelder vekst. 

Lavere tap

Onsdag kunne Bank Norwegian-sjefen gledelig fortelle investorer og analytikere at tapene nå er redusert. Banken satte av 366 millioner kroner til fremtidige utlånstap, en reduksjon fra 414 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Tapene var også lavere enn de 447 millionene som ble satt av i forrige kvartal.

– Det er fortsatt høye tap, men vi har en stor balanse. Tapsprosenten, uten ekstraordinære tapsavsetninger, er på 2,7 prosent. Det synes jeg er sterkt i et marked som er påvirket av covid-19, sier Wollebekk.

Andelen misligholdte lån, såkalte trinn 3-lån, var ved utgangen av kvartalet på 22,3 prosent, opp fra 21,3 prosent ved utgangen av forrige kvartal. Med lav vekst øker andelen misligholdte lån, men banken er imidlertid ikke bekymret for utviklingen.

– Når veksten kommer tilbake, vil andelen misligholdte lån gå ned og vi har også kapital til å beholde disse lånene på egen bok, presiserer Wollebekk.

Aksjeslakt på gode tall

Bank Norwegians børsnoterte holdingselskap, Norwegian Finans Holding (NOFI), ble også utsatt for børsfallet onsdag. NOFI-aksjens fall var på 7 prosent på det verste. 

BILLIG. Roy Tilley, analytiker i Arctic Securities mener aksjen var billig før rapporten. Onsdag ettermiddag er den billigere. Foto: Brian Cliff Olguin

– Jeg er litt overrasket over kursfallet. Banken leverer tross alt en egenkapitalavkastning på 20 prosent og det er godt gjort i det markedet her. I tillegg er banken betydelig overkapitalisert, sier analytiker Roy Tilley til Finansavisen. 

Arctic-analytikeren synes aksjen var billig før rapporten, og mener aksjen er enda billigere etter onsdagens kursras. 

– Det er vanskelig å argumentere for at aksjen er dyr, men sentimentet i markedet er vanskelig for de fleste selskaper, og kanskje spesielt for nisjebanker. Vi mener uansett at prisingen er attraktiv, sier Tilley. 

Norwegian Finans Holding

(Mill.kr)3.kv./203. kv./19
Netto renteinntekter1.3211.330
Totale inntekter1.3671.420
Tapsavsetninger366414
Resultat før skatt666682
norwegian finans holding
tine wollebekk
roy tilley
forbrukslån
kvartalsrapport
Nyheter
Børs
Bank