Stabilt fra Instabank

3.KVARTAL: CEO Robert Berg i Instabank. Foto: Iván Kverme
Bank

Instabanks   renteinntekter økte fra 64,6 millioner kroner i fjorårets tredje kvartal til 68,9 millioner i år. Totalte inntekter endte på 65,9 millioner, drøyt 2,2 millioner bedre enn sist år. Det er et av Instabanks beste kvartaler.

Banken tapte 18,8 millioner på utlånstap i tredje kvartal, 1,6 millioner mer enn ved samme tid sist år. Resultat før skatt endte med 17,6 millioner kroner, marginalt lavere enn fjorårets 17,7 millioner. 

Resultat etter skatt ble 13,2 millioner kroner. Det er 33 prosent bedre enn etter andre kvartal, men omtrent likt med fjoråret. 

- Vi ser stadig sterkere effekter av vår nye strategi mot en mer diversifisert og balansert utlånsportefølje. Det medfører også en bedre utnyttelse av egenkapitalen, slik at vi kan fortsette å vokse uten å hente mer egenkapital, sier adm.dir. Robert Berg i Instabank.

Instabank

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Rentenetto68,964,6
Sum inntekter65,963,7
Utlånstap18,817,2
Resultat før skatt17,617,7
instabank
INSTA-ME
Nyheter
Børs
Bank