Kjører rundt Tilsynets utbyttebom

Pareto Bank velger en nedjustering av utbyttestørrelsen, og går så rundt Finanstilsynet anmodning.

ØKER RENTENETTO: Pareto Bank og adm. direktør Tiril Haug Villum. Foto: Iván Kverme
Bank

Onsdag, etter børsens stengetid, meldte Pareto Bank  at banken vil utbetale 2019-utbyttet brått og hastig i morgen, fredag.

– Styret har lagt vekt på at banken har robust soliditet, at den har og har hatt utlånskapasitet og at kredittkvaliteten i låneporteføljene er stabil, sier Pareto Banks adm. direktør, Tiril Haug Villum, og viser til at utlånsveksten har vært 5,1 prosent siden september i fjor.

Når Pareto Bank nå vil betale ut utbytte, følger den etter Sparebanken Øst som onsdag morgen også meldte om utbyttebetaling. De to bankene går da imot myndighetenes anmodning om å holde tilbake 2019-overskuddet for regnværsdagene Finanstilsynet frykter.

– Utbyttet er en del av kontrakten med våre aksjonærer som i alle andre aksjeselskap. Pareto Bank er en frittstående, uavhengig bank, og vi er helt avhengig av aksjonærenes støtte når det regner. Derfor må vi også pleie dem når det går bra med banken, sier Haug Villum.

Ned fra 50%

Det har tidligere vært høylytte diskusjoner rundt utbyttenivåene i Pareto Bank, der storaksjonær Arne Fredly har argumentert for at utbyttet bør opp på 80 prosent av overskuddet. Han får nå delvis sin vilje ved at Pareto Bank er den første norske banken som melder om utbytte etter at både Finansdepartementet og Finanstilsynet har sagt sitt om saken i høst.

Pareto Bank velger å betale ut 2 kroner pr. aksje som 2019-utbytte, noe som tilsvarer knappe 36 prosent av overskuddet fra i fjor. Det er neppe tilfeldig at det er redusert fra 2,80 kroner, som banken annonserte i januar. Det utbyttet tilsvarte nemlig 50 prosent.

– Vi har en god relasjon til Finanstilsynet og forholder oss til Finanstilsynet på normalt vis også i denne saken. Rent formelt, og i henhold til Finansforetaksloven, inntreffer meldeplikt for en bank når utbyttet er på mer enn 50 prosent. Det er ikke vårt nye, moderate utbytte, sier Haug Villum.

Banken unngår også med sitt utbytte en annen særnorsk bankpraksis i Norge. Overskudd som er holdt tilbake på bankenes balanse i mer enn 12 måneder skal ha Finanstilsynets godkjennelse for å bli utbetalt som utbytte, da det anses som en kapitalnedsettelse.

Følgen av at Tilsynet har bedt alle bankene om å holde tilbake 2019-utbyttet til en gang ut i 2021, medfører trolig en massiv søknadsbunke hos Finanstilsynet over nyttår.

Lavere tap

Med sin melding onsdag om det ikke-planlagte utbyttet er det ikke spesielt overraskende at Pareto Bank torsdag morgen melder at renteinntjeningen, overskuddet før og etter skatt er høyere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor.

– Rentenettoen er stigende, vi har en lav tapskostnad og vi har en god soliditet, sier Haug Villum.

Om alle coronakrisescenarioene hadde slått til, skulle prosjektbanken Pareto Bank være en av dem det sto verst til med. Det er ikke tilfellet, ifølge Haug Villum:

–Vi tok store modellmessige nedskrivninger i første kvartal, men nå ser vi at nedsiderisikoen ikke ble så stor som vi la til grunn da. Dessuten har vi lave individuelle tap.

– Vi har god innsikt i porteføljen, og vi har kontroll på det vi kan ha kontroll på, legger banksjefen til.

Bankens egenkapitalavkastning endte på 12,2 prosent i tredje kvartal, som kan sammenlignes med 12,9 prosent i tilsvarende periode i fjor. Fallet skyldes hovedsaklig at egenkapitalandelen har vokst. Pareto Bank er en av få banker som så langt har rapportert om økt rentenetto – både når den sammenlignes med tredje kvartal i fjor, og når den sammenlignes med andre kvartal i år.

Renteinntjeningen endte på 188,2 millioner kroner, og i andre kvartal var denne på 183,8 millioner kroner.

Pareto Bank

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Rentenetto188,2173,0
Sum inntekter175,2170,1
Resultat før utlånstap142,7137,8
Resultat før skatt136,5128,7
pareto bank
tiril haug villum
finanstilsynet
parb
Nyheter
Børs
Bank