Covid-19-smellen mindre enn fryktet

– Vi har høy aktivitet i både morbank og døtre, slår SpareBank 1 Østlandet-sjef Richard Heiberg fast.

NYE TALL PÅ GANG: Adm. direktør Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet. Foto: Iván Kverme
Bank

SpareBank 1 Østlandet tjente 549 millioner kroner før skatt i tredje kvartal, en vekst på drøyt 20 millioner fra samme periode i fjor, viser bankkonsernets regnskap.

Netto renteinntekter gikk tilbake, dog – fra 554 til 536 millioner – som følge av landets lave rentenivå. Provisjonsinntektene bykset fra 336 til 380 millioner, hjulpet av eiendomsmeglingsvirksomheten og økt etterspørsel etter fondssparing og forsikring.

Banken hadde en samlet utlånsvekst på 1,9 prosent i perioden, som gir en vekst på 9,3 prosent de seneste 12 månedene. Innskuddene lå stabile i perioden, er samtidig opp 11,2 prosent det seneste året.

– Vi har høy aktivitet i både morbank og døtre og opplever fortsatt sterk kundevekst, sier SpareBank 1 Østlandet-sjef Richard Heiberg.

Han legger til at covid-19-virkningene ser ut til å bli mindre krevende enn fryktet for bankkonsernets kunder, både innen privatmarked og blant bedriftene.

– Forespørsler om avdragsutsettelser er kraftig redusert fra tidligere i år for både personkunder og bedrifter, sier Heiberg.

Utlånstapene utgjorde 47 millioner kroner i tredje kvartal, mot 24 millioner i samme kvartal i fjor.

SpareBank 1 Østlandet

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Rentenetto536554
Sum inntekter1.0611.082
Resultat før utlånstap596550
Resultat før skatt549526

SpareBank 1 Østlandet

  • Sparebank med hovedkontor på Hamar, og adm. direktør er Richard Heiberg. 
  • Har en forvaltningskapital på 144 milliarder kroner. 
  • Største egenkapitalbeviseier er Sparebankstiftelsen Hedmark.

Se SpareBank 1 Østlandets kvartalsrapport her.

SPOL
kvartalsrapport
Nyheter
Børs
Bank