Hissig trøndersk vekst

Fra Trøndelag og ned til hovedstaden har to SpareBank 1-banker en veksttakt på 8,8 og 7,6 prosent i høst.

LO-KOMPIS: Adm. direktør Jan-Frode Janson i SpareBank 1 SMN ble sammen med SpareBank 1 Østlandet valgt som LO-medlemmenes foretrukne bankforbindelse. Foto: Eivind Yggeseth
Bank

SpareBank 1 SMN MING har pr. september lånt ut 122,5 milliarder kroner til sine personkunder, og kan med trygghet kategoriseres som en dominerende regionbank. I løpet av de seneste fire årene har personkundene økt sin andel av utlånsporteføljen fra 61 til 68 prosent – og hovedsakelig er økningen gjort innenfor det samme geografisk området.

Og veksttakten er nå på 8,8 prosent, og med det spiser SpareBank 1 SMN markedsandeler:

– Vi vokser fortsatt primært i vårt hjemmemarked, der vi har en særlig sterk stilling nord i Midt-Norge. Det er tøffere konkurranse i Trondheim, men vi tar markedsandeler der og vi vokser som utfordrer i Sunnmøre, sier SMN-sjef Jan-Frode Janson.

Samtidig med de største

Janson legger riktignok til at SMN har «boostet veksten» gjennom den nylig inngåtte avtalen med LO, og det kan ha gitt vekst og markedsandeler utenfor kjernemarkedet. Denne høsten skiller seg litt fra tidligere vekstperioder i regionbankene, da de typisk har rykket ifra i perioder da de største, som DNB og Nordea, har bremset opp.

Nå vokser imidlertid både DNB og Nordea med høye annualiserte veksttakter samtidig med de store regionalbankene. Likevel holder Janson fast ved at observasjonen av at markedsveksten i Trøndelag er på 4 prosent.

– Disse bankene vokser sjeldent så fort samtidig, men det er ikke unaturlig da det var avtagende K2-vekst i fjor og stigende trend nå. LO favør-produktet gir boliglån på 1,25 prosent, og det er så enkelt som at folk flytter gjelden dit hvor det er billig, kommenterer bankanalytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier.

Har muskler

Så lenge SMNs egenkapital utgjør 17,6 prosent av den risikovektede balansen, har banken en ekstra buffer på 2 milliarder kroner over myndighetenes krav. Dersom denne var benyttet til nye utlån i tredje kvartal, kunne boliglånsporteføljen vært økt med nye 10 milliarder kroner og tilsvarende 8,5 prosent i utlånsvekst.

Siden september i fjor var den faktiske utlånsveksten på 14 milliarder kroner, tilsvarende 8,5 prosent.

– Denne banken er bunnsolid – og av alle utfordringer vi kan ha i bank, er det den greieste å håndtere. Vi skal betale ut 50 prosent av overskuddet i utbytte til våre egenkapitalbeviseiere og vi skal fortsette å vokse, sier Janson.

Som en kuriositet i tiden kommenterer han at SpareBank 1 SMNs egenkapital på vei inn i bankkrisen i 91 utgjorde 0,2 prosent av den risikovektede balansen den gangen.

Også på Østlandet

SMN rapporterte fredag morgen en egenkapitalavkastning på 10,5 prosent, og senere på fredag kom alliansepartner SpareBank 1 Østlandet SPOL med sin avkastning på 10,9 prosent. Og tallene hos østlandsbanken er til forveksling like. Den rene kjernekapitaldekningen er nå på 17,3 prosent og den annualiserte veksten er nesten like høy som i SMN: 7,6 prosent.

– Vi har det dobbelte av markedsveksten, og vi mener det er et veldig attraktivt marked å vokse i om dagen. Både i Innlandet, i Oslo og i gamle Akershus. Det lave rentenivået gir nå publikum et insentiv til å låne mer, sier adm. direktør i SpareBank 1 Østlandet, Richard Heiberg.

LO-VENN 2: Richard Heiberg, adm. direktør i SpareBank 1 Østlandet. Foto: Ivan Kverme

Den faktiske veksten i SpareBank 1 Østlandet er på 9,3 prosent de seneste 12 månedene, og landets fjerde største regionbank har nå lånt ut 161 milliarder kroner. Av dette har personkundene lånt 119 milliarder kroner.

– I tredje kvartal øker vi den rene kjernekapitaldekningen fra 17,1 til 17,3 prosent. Vår rene kjernekapital øker til tross for den voldsomme veksten. Det betyr at risikoen i porteføljen har sunket. Dessuten har vi da kun inkludert 50 prosent av overskuddet etter ni måneder i beregningen av nøkkeltallet, og vi har da vekstkapasitet så det holder, sier Heiberg.

SpareBank 1 SMN

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Rentenetto695678
Sum inntekter1.5381.353
Resultat før utlånstap853680
Resultat før skatt621609

SpareBank 1 Østlandet

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Rentenetto536554
Sum inntekter1.0611.082
Resultat før utlånstap596550
Resultat før skatt549526
Sparebank 1 SMN
sparebank 1 østlandet
jan-frode janson
richard heiberg
SPOL
MING
Nyheter
Børs
Bank