Nisjebankene kutter innskuddsrenten

Innskuddene renner over i nisjebankene. Nå må bankene gå hardere til verks for å stagge veksten. 

FLOMMER OVER: Innskuddene i nisjebankene fortsetter å øke, og nå må konsernsjef Tine Wollebekk i Bank Norwegian gå hardere til verks. Foto: Iván Kverme
Bank

Etter vårens kraftige grep i Norges Bank har bankene fått utfordringer som følge av nullrenten. Først har det plaget boliglånsbankene, men det har også lagt press på nisjebanken. De ser imidlertid ut til å dytte kostnaden over på sine innskuddskunder.  

Bank Norwegians netto rentemargin falt fra 9,3 prosent i andre kvartal til 8,3 prosent i tredje kvartal. 

– Hovedårsaken til dette er mye likviditet. Ved utgangen av tredje kvartal var 37 prosent av balansen likvid. Vi skulle gjerne ligget under 25 prosent, uttalte konsernsjef Tine Wollebekk i Bank Norwegian i forbindelse med onsdagens kvartalsfremleggelse. 

Begeret er fullt

Det flommer over av innskudd i forbrukslånsbanken, men med begrenset utlånsvekst har ikke banken behov for alle disse innskuddene. I kvartalet økte kundeinnskuddene med 2,8 milliarder og utgjør nå 43,9 milliarder kroner. For Bank Norwegians del øker kundeinnskuddene mest i Norge og Danmark.

Banken har tatt grep og har kuttet innskuddsrenten flere ganger den seneste tiden, men innskuddsveksten fortsetter. For å snu utviklingen må banken nå gå enda hardere til verks.

For de norske kundene med over 250.000 kroner i innskudd blir renten nå kuttet drastisk og fra 1. januar neste år kuttes renten for disse kundene fra 1,20 til 0,40 prosent. For øvrige kunder som har innskudd under 250.000 kroner vil banken fremdeles gi en innskuddsrente på 1,20 prosent. Dette gjelder 85 prosent av innskuddskundene, ifølge Bank Norwegian.

Får fortsatt innskudd

Da Pareto Bank la frem sine resultater torsdag morgen, kunne banken fremheve at rentenettoen ikke hadde falt slik den har gjort i det brede norske bankmarkedet – men steget. Det skyldes at også Pareto Bank har kuttet innskuddene.

Det tyder på at det er likviditet overalt.
Tiril Haug Villum

– Vi har en god likviditetssituasjon og har kuttet renten på flere av våre innskuddsprodukter. Dessuten har vi kjøpt tilbake obligasjonsfinansiering og erstattet denne med ny, rimeligere fremmedkapital, sier Pareto Bank-sjef, Tiril Haug Villum, og utdyper:

– Vi har ikke hatt behov for et like stort innskuddsvolum og kunne derfor ta denne avgjørelsen. Det viser seg samtidig at konkurransen har uteblitt, og at vi faktisk har opplevd å få mer innskudd etter sommeren. Det tyder på at det er likviditet overalt.

BETALER MINDRE: Tiril Haug Villum, adm. direktør i Pareto Bank. Foto: Eivind Yggeseth

Obligasjonsmarkedet holdt igjen 

Etter litt press fulgte boliglånsbankene nær umiddelbart etter Norges Banks rentekutt i vår med sine reduksjoner i boliglånsrenten. Disse tradisjonelle bankene ble da satt i en skvis, noe flere rapporterer om i disse dager, da innskuddsrentene ikke kunne kuttes like kjapt.

Samtidig var fremmedkapitalmarkedet lite gunstig. Det medførte at nisjebankene ikke kunne kutte rentene på innskudd, som de er mer avhengig av da obligasjonsmarkedet ikke var et alternativ.

– Det er stor forskjell på hvor avhengig nisjebankene er av innskudd. Vi har lang nok historikk og bruker aktivt obligasjonsmarkedet, og vi kuttet innskuddsrentene så fort usikkerheten der ble borte, sier Haug Villum.