Økt misligholdsandel for forbrukslånsbanker

Finanstilsynet peker på lavere volum og økt misligholdsandel i forbrukslånsmarkedet i en fersk rapport om utviklingen i forbruksgjeld. 

VOLUMENE FALLER: Finanstilsynets avdelingsdirektør Ann Viljugrein og Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen konstaterer at forbrukslånene reduseres med 14 prosent.  Foto: Are Haram
Bank

Utlånsvolumet i det norske forbrukslånsmarkedet har falt kraftig det siste året, og for foretakene som inngår i Finanstilsynets kartlegging, falt utlånene i det norske markedet med til sammen 14 prosent de seneste tolv månedene frem til utgangen av første halvår.

Det fremgår av Finanstilsynets rapport om utviklingen innen forbruksgjeld, som baserer seg på tall fra utgangen av første halvår.  

Justert for salg av porteføljer av misligholdte lån til finansieringsforetak, ville tolvmånedersveksten i Norge vært på minus 10,6 prosent. 

Økning i misligholdsandel

Ifølge rapporten har det vært en klar økning i omfanget av misligholdte forbrukslån blant foretakene i utvalget, til tross for salg av porteføljer med misligholdte lån. 

Ved utgangen av første halvår lå misligholdet på 13,4 prosent, som er 2,4 prosent høyere enn ved utgangen av 2019. Norske banker som har spesialisert seg på forbrukslån, hadde en misligholdsandel på 19,6 prosent, som er 3,8 prosentpoeng høyere enn ved utgangen av 2019 ifølge rapporten.

– I en vekstfase vil mislighold som andel av samlede lån lett bli lavere enn den underliggende misligholdsandelen i et stabilt marked, fordi det ofte tar noe tid fra et lån innvilges til det gir seg utslag i mislighold, sier direktør for bank- og forsikringstilsyn Ann Viljugrein i Finanstilsynet. 

Når veksten stopper opp, vil mislighold som andel av samlede utlån øke. 

– Den høye andelen mislighold kan gi soliditetsutfordringer i enkeltbanker. Misligholdsandelen var relativt høy før pandemien selv om økonomien var relativt god og arbeidsledigheten var lav, sier Viljugrein og fortsetter:

– Finanstilsynet har advart mot at et tilbakeslag i norsk økonomi kan medføre en vesentlig økning i misligholdte forbrukslån. 

Fortsatt økning for enkelte banker

Bank Norwegian rapporterte i forrige uke resultatene for tredje kvartal, og andelen misligholdte lån var ved utgangen av kvartalet på 22,3 prosent, opp fra 21,3 prosent ved utgangen av andre kvartal. 

REDUSERT VEKSTTAKT: Klara-Lise Aasen, ny finansdirektør i Bank Norwegian sier at forbrukslånsbanken ser en redusert veksttakt av misligholdte lån gjennom det seneste året. Foto: Bank Norwegian

– Økningen av misligholdte lån i banken skyldes i stor grad at det har vært en nedgang i nye utlån. De fleste lånekundene betaler tilbake lånene i løpet av tre år, mens de som sliter med å betale tilbake blir igjen på balansen, sier finansdirektør Klara-Lise Aasen i Bank Norwegian.

– Derfor vil alle banker med en moden låneportefølje som ikke fortløpende selger misligholdte lån oppleve økt mislighold over tid, sier hun. 

Aasen presiserer at banken er oppmerksom på utviklingen i misligholdet blant bankens kunder, og viser til at Bank Norwegian ser en reduksjon i veksttakten av misligholdte lån gjennom det seneste året. 

– Det skyldes gjeldsregistrene og flere igangsatte tiltak i banken, herunder at vi tar lavere risiko, sier Aasen. 

Under kvartalsfremleggelsen forrige uke var konsernsjef Tine Wollebekk tydelig på at hun ikke var bekymret for utviklingen i misligholdsandelen. 

– Når veksten kommer tilbake, vil andelen misligholdte lån gå ned og vi har også kapital til å beholde disse lånene på egen bok, uttalte Wollebekk til Finansavisen.