Resultatnedgang for Danske Bank

Danske Bank leverer et svakere resultat i tredje kvartal enn i samme  kvartal i fjor, og  banken setter av like mye til tap som i forrige kvartal.

LEGGER FREM TALL: Konsernsjef Chris Vogelzang i Danske Bank. Foto: Danske Bank
Bank

Danske Bank oppnådde et resultat før skatt på 2,8 milliarder danske kroner i tredje kvartal, sammenlignet med 3,8 milliarder danske kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Det fremkommer av bankens kvartalsrapport som ble offentliggjort onsdag morgen.

Netto renteinntekter i kvartalet var 5,5 milliarder danske kroner, mot 5,4 milliarder danske kroner i tilsvarende kvartal i fjor, og 5,5 milliarder kroner i forrige kvartal.

Bankens avsetninger til utlånstap utgjorde 1,1 milliard danske kroner i kvartalet, tilsvarende som i forrige kvartal. I samme kvartal i fjor var tapsavsetningene 343 millioner danske kroner. 

Hittil i år har Danske Bank satt av til sammen 6,3 milliarder danske kroner til potensielle utlånstap.

Fortsatt nedskrivninger i Norge

Den norske delen av konsernet opplevde milliardunderskudd i første halvår, i hovedsak grunnet betydelige tapsavsetninger knyttet til oljerelaterte eksponeringer. Ved utgangen av andre kvartal summerte tapsavsetningene seg til 4,2 milliarder kroner. Ved utgangen av tredje kvartal har avsetningene i den norske delen av konsernet økt videre og summerer seg nå til 4,9 milliarder kroner. 

Hittil i år har den norske delen av konsernet oppnådd et resultat før skatt på -2,2 milliarder kroner, en økning fra -2,5 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal. 

Ifølge banken fortsetter den sterke veksten i Norge og hittil i år er utlånsveksten 6 prosent mens innskuddsveksten endte på 24 prosent.

Danske Bank

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Rentenetto5.5095.445
Sum inntekter10.54310.495
Resultat før utlånstap3.8514.113
Resultat før skatt2.7953.793

Danske Bank

  • Danmarks største bank- og finanskonsern med hovedkontor i København. 
  • Konsernsjef Chris Vogelzang tok over etter norske Thomas Borgen sommeren 2019. 
  • Den norske virksomheten ledes av Trond F. Mellingsæter. 
  • Har en forvaltningskapital på drøyt 4.000 milliarder danske kroner, hvorav brutto utlån utgjør over 1.800 milliarder. 
  • Største aksjonær er A.P. Møller Holding Group.