Fortsatt tap i Danske Bank-konsernet

Danske Bank-konsernets bunnlinje er fortsatt preget av høye tapsavsetninger. 

FORTSATT TAP:  Konsernsjef Chris Vogelzang i Danske Bank har satt av 6,3 milliarder danske kroner til potensielle utlånstap så langt i år. En stor andel av avsetningene er knyttet til den norske virksomheten.  Foto: Danske Bank
Bank

Danske Bank-konsernet fikk et resultat før skatt på 2,8 milliarder danske kroner i tredje kvartal, en nedgang fra 3,8 milliarder danske kroner i tredje kvartal i fjor.

Bankens avsetninger til utlånstap utgjorde 1 milliard danske kroner i kvartalet, noe som er på samme nivå som i forrige kvartal, men høyere enn i tilsvarende kvartal i fjor da tapsavsetningene beløp seg til 343 millioner danske kroner.

Danske Bank har så langt i år satt av til sammen 6,3 milliarder danske kroner til potensielle utlånstap. En betydelig andel er i den norske virksomheten, der tapsavsetningene i hovedsak er knyttet til olje- og oljerelaterte eksponeringer. 

Venter bedre resultat

I kvartalsrapporten fremgår det at utsiktene for resten av 2020 har bedret seg og konsernet forventer et resultat etter skatt for året som helhet på mellom 4 til 4,5 milliarder danske kroner, sammenlignet med den tidligere prognosen på 3 milliarder danske kroner.

– Vi har hevet vår forventning for resultat før skatt for hele året basert på generelt forbedret utvikling i finansmarkedene, kontinuerlig god fremgang i den underliggende virksomheten samt lavere kostnader, sier konsernsjef Chris Vogelzang i rapporten. 

Kostnadskutt 

Danske Bank-konsernet har i lang tid slitt med høye kostnader og er nødt til å ta store grep på kostnadssiden. 

– Danske Banks kostnadsnivå er betydelig høyere sammenlignet med mange av våre konkurrenter, og hvis vi skal være konkurransedyktige overfor våre kunder og tilby dem de beste rådgivningstjenestene og produktene i et marked preget av intens konkurranse med lave marginer og betydelige strukturendringer, må vi redusere kostnadene, sier konsernsjefen.

Danske Bank

(Mill. danske kr)3. kv./203. kv./19
Rentenetto5.5095.445
Sum inntekter10.54310.495
Resultat før utlånstap3.8514.113
Resultat før skatt2.7953.793