Forsvinnende lite i Aprila

Aprila lovte småbedriftene kreditt på 15 sekunder. Men etter snart tre års drift er det bare blitt med smulene.

NY VEKST: Bankgründer Per Christian Goller i Aprila Bank. Her avbildet i bankens lokaler for et par år siden.  Foto: Eivind Yggeseth
Bank

Aprila Bank har siktet mot å være den lette bankforbindelsen for småbedriftene – kiosken på hjørnet og snekker'n i nabolaget. Etter snart tre driftsår ser det imidlertid ut til at andre lykkes  bedre med å gi små kredittfasiliteter enn Aprila Bank.

Utlånsvolumet er på marginale 120 millioner kroner ved utgangen av september, selv etter en prosentvis sterk vekst i tredje kvartal. 

Det er likevel langt opp til 290 millioner, som i februar ble uttalt som målet for 2020.

Nedjusterer

Fredagens rapport og investormateriell preges av detaljerte vyer og fine grafer – med de mikroskopiske veksttallene. Det er først på slide 23, i appendikset, at regnskapets sanne ansikt kommer klart: Banken brenner penger.

– Vi har nedjustert våre vekstambisjoner for fjerde kvartal og for 2020, sier bankens adm. direktør Halvor S. Lande, som tok over etter gründer Per Christian Goller for et drøyt år siden.

Han mener banken vokser raskt nok til at den skal bli lønnsom i andre kvartal 2021.

UTSETTER VEKST: Halvor S. Lande, adm. direktør i Aprila Bank. Foto: Amesto

Gjennomsnittslånene i Aprila er på 56.100 kroner, og de gir en attraktiv rente for banken. 

Ambisjonen var likevel at lånene skulle være enda mindre i snitt, og ikke minst langt flere. Og i motsetning til andre nystartede banker er det ikke vekst som skaper et behov for emisjoner i Aprila. 

Denne banken går med kontinuerlig underskudd, og så sent som i mai måtte det fylles på med mer egenkapital, da banken gjennomførte en emisjon på 75 millioner kroner. Da var allerede 170 millioner kroner fra årsskiftet 2018 blitt til knappe 80 millioner kroner, og banken måtte ha påfyll.

– Det har tatt mye lenger tid å lære våre systemer den maskinopplæringen som er nødvendig for at de kan gjennomføre kredittvurdering og utlån automatisk, sier Lande, som mener at Aprila Bank på mange måter kan sammenlignes med et kredittscoringsbyrå med utlånsmuligheter.

Holder fast teknologien

Lande holder fast ved at det skal løsne for Aprila:

– De to seneste månedene har vi hatt en veksttakt på 30 prosent, og nå våger vi å snakke med aksjonærene om det vi egentlig holder på: Dette er et teknologiselskap med banklisens. Vi bygger automatiserte finansieringsløsninger som gjøres tilgjengelig i de forretningssystemene som bedriftene faktisk bruker, det være seg økonomi- og betalingssystemer og bestillingssystemer og handelsplattformer, sier Lande.

Denne uken meldte Aprila Bank om en avtale med Axactor. 

– Aprila vil gjøre helautomatiserte fordringskjøp og fordringsfinansiering i dette partnerskapet, og det er Aprila som tar kredittrisikoen. Vi ser nå at maskinlæringsmodellene våre er blitt så robuste at vi kan kjøpe og finansiere fordringer i større skala enn vi har gjort til nå, sier Lande, og legger til at det var Axactor som tok initiativet til dette samarbeidet.

Aprila Bank 

(Mill. kr)3. kv./203. kv./19
Rentenetto5,12,5
Sum inntekter4,01,9
Resultat før utlånstap–12,6–8,9
Resultat før skatt–11,6–8,6