Kraft Bank flykter fra OTC-listen

Kraft Bank vil noteres på Euronext Growth. Tidligere sandvolleyballspiller, og nå investor, Bjørn Maaseide har planer om å bli med videre. 

SKAL BLI MED VIDERE: Tidligere sandvolleyballspiller og nå investor Bjørn Maaseide har ingen planer om å selge seg ut når banken børsnoteres på Euronext Growth. Foto: Michael Groth
Bank

Det var i januar 2018 at den tidligere sandvolleyballspilleren og forretningsmannen Bjørn Maaseide og tidligere Sandnes Sparebank-sjef Svein Ivar Førland satt i gang forberedelsene med å hente penger til en ny bank for kunder med en komplisert økonomi. 

Etter å ha reist rundt i flere byer og presentert prosjektet, klarte duoen i løpet av to dager i februar 2018 å hente inn 300 millioner kroner. 

Mål om bedre likviditet

Nå vil Kraft Bank-styret at aksjene i selskapet tas opp til handel på Euronext Growth, tidligere Merkur Markets. Ifølge Førland er bakteppet for børsnoteringen at det er ønskelig å etablere et mer likvid marked for aksjen. De seneste årene har flere banker valgt å rømme fra OTC-listen.

– Vi noterte oss umiddelbart på OTC-listen etter oppstarten i 2018, og det har fungert greit i en periode. Styret har imidlertid hatt et mål om børsnotering innen tre til fem år, og nå har det gått litt over to år, sier adm. direktør Svein Ivar Førland i Kraft Bank til Finansavisen.

VIL PÅ EURONEXT GROWTH: Adm. direktør Svein Ivar Førland i nisjebanken Kraft Bank vil børsnotere banken på Euronext Growth i desember. Foto: Eivind Yggeseth

– Vi har besluttet å børsnotere oss litt før planen, basert på at det ikke lenger er mulig å omsette aksjene digitalt på OTC-listen, sier han.

Kraft Bank tar sikte på å være på børs i først halvdel av desember og banken skal ikke gjøre noen transaksjoner rundt børsnoteringen.

– Denne noteringen inkluderer ingen innhenting av kapital eller andre transaksjoner for noen av eierne. Det er kun en overføring av handelsplassen og vi gjør dette for å forbedre profilen i forhold til investorene og omgivelsene, sier Førland.

Kraft Bank-aksjen handles i gråmarkedet til 9 kroner, noe som gir banken en markedsverdi på 378 millioner kroner.

Vil bli med videre

Ved utgangen av september eide Maaseides investeringsselskap 9,9 prosent av banken. Han er også største aksjonær i Kraft Aksjonærer, som igjen eier 6 prosent av banken. Sparebanken Øst er bankens nest største aksjonær med en eierandel på 6,6 prosent. Banken har totalt 461 aksjonærer.

– Det er en milepæl når du er med å starte bank og du går på børs etter litt over to år. Jeg synes det har vært en fantastisk reise, sier Maaseide til Finansavisen.

Du har ambisjon om å være med på investorsiden også etter børsnotering?

– For min del føler jeg at reisen så vidt har begynt. Man ser store endringer kvartal for kvartal, og det er akkurat sånne selskaper man ser etter når man skal finne aksjer på børsen, sier Maaseide.

Mål om 15 prosents avkastning

Kraft Banks nisje er refinansiering av lån til privatpersoner der låntagere har utfordrende økonomi eller betalingsproblemer og som derfor ikke får finansiering i ordinære banker. 99 prosent av bankens utlånsvolum til kunder er lån med pant i bolig. Resultat hittil i år er 23,7 millioner mot 2,6 millioner tilsvarende periode i fjor.

Banken forventer en avkastning på egenkapitalen på over 8 prosent i 2020, og innen ett til to år er det mål om at egenkapitalavkastningen vil øke til 15 prosent.