Banktopp tror på ny fusjonsbølge

Etter ti år med lav strukturell aktivitet i sparebanksektoren venter banktopp Jan Erik Kjerpeseth mer bevegelse i markedet.

KOSTNADSPRESS: Adm. direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest mener kostnadspress vil føre til mer bevegelse i sparebanksektoren.  Foto: Emil Weatherhead Breistein
Bank

– Vi har hatt nærmest perfekte rammebetingelser for å drive bank de siste ti årene, og derfor tror jeg den strukturelle aktiviteten har vært lav. Vi har hatt et kontinuerlig synkende rentenivå, nesten ingen arbeidsledighet, høy utlånsvekst, stigende boligpriser, store regionale investeringer i olje og gass og svært lave tap, sier adm. direktør Jan Erik Kjerpeseth i Sparebanken Vest. 

Denne uken skrev Kjerpeseth et innlegg på sin egen blogg med tittelen: «10 år med perfekte rammebetingelser, hva nå?».

Forventer mer bevegelse

Det har ikke alltid vært lav strukturell aktivitet i sparebanksektoren. I 1980-årene var det totalt 95 sparebankfusjoner, sammenlignet med 23 sparebankfusjoner i perioden 2010 til 2019. Kjerpeseth tror vi nå går inn i enda en periode med sammenslåinger og nye allianser.

– Bevegelsene vi ser nå tyder på at kartet i sparebanknæringen, som så mange ganger før, skal tegnes på ny for å sikre en konkurransedyktig sparebanksektor, sier Kjerpeseth.

Tidligere i høst besluttet Helgeland Sparebank å inngå partnerskap med sin største konkurrent, SpareBank 1 Nord-Norge. Sistnevnte bank skal også halvere antallet filialer fra 31 til 15. SpareBank 1 SMN annonserte nylig nedleggelse av flere kontorer, nedbemanning av 100 årsverk og et forbedringsprogram som skal bedre resultatet med hele 400 millioner kroner. Ti Eika-banker har meldt seg ut av Eika-alliansen i kostnadsprotest. Nylig meldte Voss Veksel- og Landmandsbank at de vil vurdere bankens fremtidige alliansetilknytning i Eika.

– De fleste bankene tar nok innover seg at det vil bli annerledes å drive bank de neste årene. Når rentenetto og tap går i feil retning vil kostnadene være under press, så fremtiden blir krevende, sier Kjerpeseth.

Banksjefen tror endrede rammebetingelser vil drive frem en ny periode med sammenslåinger og nye allianser.

– Med fremtidsbildet som er nå, tror jeg vi går en tid i møte der banker som har vært i tvil eller lurt på om dette kan være noe å tenke på, faktisk vil utrede og vurdere dette. Vi ser bevegelser i etablerte sannheter på samarbeidsflater, det er bevegelser i alliansestrukturen og jeg tror også vi vil se at flere sparebanker finner sammen i tiden fremover.

Summen gjør det krevende

At økonomien skifter er ikke noe nytt og bankene har lang erfaring med å håndtere kriser og krevende makroøkonomiske tilbakeslag. Kjerpeseth mener det er summen av alle endringene som gjør det ekstra krevende denne gangen. Det er nemlig ikke bare en faktor som er utfordrende. Det er mange.

– Vi er ferdig med rentenedgangen og det fremtidige makrobildet er usikkert. Utfallsrommet på boligprisutvikling er stort og utlånsveksten vil være vesentlig lavere med tøffere konkurranse som konsekvens. I tillegg vil arbeidsledigheten være høyere enn normalt og banktapene vil øke, sier Kjerpeseth og fortsetter:

– Det vi ser konturene av er at det blir et tøft press på kostnadene til bankene. Vi har allerede ti år bak oss med et sterkt fokus på kostnader. Da blir det utfordrende å opprettholde en god distribusjon samtidig som krav til investering i kompetanse og systemer på hvitvasking, risikostyring og virksomhetsstyring er formidable.