Styremedlem i BRAbank handler aksjer

Øker beholdningen med nesten 21.000 aksjer.

Bank

Primærinnsider og styremedlem i BRAbank BRA-ME, Jan Kleppe, har onsdag og torsdag gjennom Preciso Holding kjøpt 20 798 aksjer i BRAbank.

Aksjene ble solgt til kurs 6,19 kroner hvilket gir en totalsum på nesten 130.000 kroner. Etter kjøpet eier Jan Kleppe like over 171.000 aksjer i BRAbank. 

brabank
BRA-ME
innside
Nyheter
Børs
Bank