Sparebankfusjon på sørøstlandet

Håper på synergieffekter på opptil 120 millioner kroner i året. 

STYRELEDER: Finn Haugan er forslått som ny styreleder i den nye sparebanken.  Foto: Iván Kverme
Bank

Styrene i SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark inngikk mandag en intensjonsavtale om om sammenslåing. Planen er å danne SpareBank 1 Sørøst-Norge. Det opplyser selskapene i en børsmelding mandag.

Formålet med sammenslåingen er å øke konkurransekraften i bedriftsmarkedet, men også i privatmarkedet og i kapitalmarkedet samt bidra til utvikling i de enkelte lokalsamfunnene. Man håper også på synergieffekter med sterkere fagmiljøer, som vil gagne både kunder og ansatte. Innen 2024 forventer bankene at synergiene er fullt ut realisert og gir den nye banken mellom 75 og 120 millioner kroner ekstra i året – jevnfordelt gjennom både økte inntekter og mindre kostnader. 

Kostnadene ved sammenslåingen er beregnet til å utgjøre mellom 110 og 130 millioner kroner. 

Hvis sammenslåingen blir gjennomført vil den nye banken bli landets 7. største sparebank. 

Haugan blir styreleder

Det er foreslått 7 styremedlemmer, hvorav to ansatterepresentanter. Ved første gangs valg av styret er det forslått ta styrets leder og to andre medlemmer utpekes av representantskapet i SpareBank 1 BV, mens styrets nestleder og 1 medlem utpekes av representantskapet i Sparebanken Telemark. Nåværende styreleder i SpareBank 1 BV, Finn Haugan, er allerede forslått som ny styreleder. 

Nåværende adm. banksjef i Sparebanken Telemark, Per Halvorsen, blir konsernsjef, mens den nåværende adm. direktøren i SpareBank 1 BV, Rune Fjeldstad, blir spesialrådgiver for konsernsjefen og styret i 6-18 måneder etter gjennomføring av sammenslåingen.

Målet er få unnagjort signert fusjonsavtalen innen slutten av februar 2021, og at sammenslåingen blir gjennomført 1. juni 2021. 

SpareBank 1 BV har engasjert SpareBank 1 Markets og Sparebanken Telemark har engasjert Arctic Securities som finansielle rådgivere i forbindelse med sammenslåingen, mens Advokatfirmaet Selmer er engasjert som felles juridisk rådgiver

sparebanken telemark
sparebank 1 bv
finn haugan
Nyheter
Børs
Bank