Storbank leverte bedre resultat enn ventet – drysser utbytte på aksjonærene

Den svenske storbanken SEB leverte et driftsresultat som var over en halv milliard bedre enn ventet.

KAN SMILE: Konsernsjef i SEB, Johan Torgeby, kan smile av resultatet i fjerde kvartal.  Foto: Ivan Kverme
Bank

SEB leverte et driftsresultat på 6.382 millioner svenske kroner i fjerde kvartal 2020. Det var langt bedre enn det ventede driftsresultatet på 5.821 millioner svenske kroner, ifølge estimater innhentet av Infront, melder TDN Direkt. 

Netto renteinntekter beløp seg til rett i underkant av 6,6 milliarder svenske kroner, mot ventet 6,4 milliarder. Tapsavsetningene utgjorde 835 millioner kroner, noe høyere enn de 775 millionene som var ventet på forhånd. 

SEB-styret foreslår et utbytte på 4,10 svenske kroner pr. aksje, som tilsvarer 25 prosent av nettoresultatet for 2019 og 2020. På forhånd var det ventet et ordinært utbytte på 4,16 svenske kroner og et tilleggsutbytte på 3,72 kroner. 

Finansinspektionens melding under pandemien har vært at banker skal være forsiktige med utdelinger og tilbakekjøp frem til 30. september, melder TDN Direkt. 

Mål om 50 prosent utbytte

Banken melder også at den reviderer sine finansielle mål for å skape større fleksibilitet over tid. Den har også som mål å utbetale et årlig utbytte på rundt 50 prosent av resultatet pr. aksje, samt eventuell overskuddskapital som aksjetilbakekjøp. 

I tillegg er målet en kjernekapitaldekning på 100-300 punkter, mot den tidligere bufferen på 150 basispunkter. 

– Ved å innføre et intervall for kjernekapitaldekningen på 100 til 300 basispunkter over lovkravet, øker vi fleksibiliteten til å møte kundenes behov og å vokse når kundenes etterspørsel øker. Det samme gjelder den oppdaterte utbyttepolitikken, som også tar sikte på å øke vår fleksibilitet for å møte våre kunders behov, uttaler økonomidirektør Masih Yazdi i SEB til TDN.