MyBank overrasker med høy vekst

MyBank leverer for første gang overskudd i det omstartslånene vokser 600 millioner kroner til 820 millioner kroner.

NY BANK: Banksjef Jakob Bronebakk leder ombyggingen av MyBank. Foto: Iván Kverme
Bank

MyBank kan meget vel ha vært den forbrukslånsbanken som var nærmest å gå i veggen for et par år siden. Nå åpner banken sin børsmelding med å enkelt slå fast at den leverer sitt første overskudd siden 2017 – som også betyr at dette er bankens første positive resultat noen sinne.

Banken legger frem et overskudd før skatt på 9,8 millioner kroner, men for året som helhet ble det et negativt resultat på 15,1 millioner kroner. 

Det er en kraftig forbedring fra 2019, da resultatet endte på minus 50,5 millioner kroner.

Dumpet forbrukslån

Det seneste året har banken lagt om strategien helt. Regnskapene som legges frem i dag inneholder tall for fjoråret. Da hadde banken fortsatt en del forbrukslån, men det er kraftig redusert i volum og i forrige uke meldte banken at den friske delen av porteføljen med forbrukslån selges til SpareBank 1 Kredittkort. Den transaksjonen skal gjennomføres i løpet av vinteren.

Ved utgangen av 2020 hadde banken 255 millioner kroner i forbrukslån, og omkring 200 av dette selges nå til SpareBank 1 Kredittkort.

Bankens totalportefølje inneholder nå primært såkalte omstartslån, lån gitt til privatpersoner som refinansierer dyre forbrukslån med boliglån. 

Her lånte banken ut 327 millioner kroner, og oppnådde en nettovekst på 220 millioner. 

Fortsetter vridningen

De høye risikovektene innen forbrukslån fordrer mer egenkapital, og det demonstreres tydelig i MyBank. Etter salget av forbrukslånsporteføljen på 200 millioner kroner, har banken nå mulighet til å øke boliglånene med 600 millioner kroner.

Med en relativt sett stiv prising av disse omstartslånene, sammenlignet med et tradisjonelle boliglån, og lavere utlånstap enn innen forbrukslån skal banken angivelig forrente egenkapitalen mer effektivt. 

Ved utgangen av 2020 hadde banken 1,08 milliarder kroner i utlån på sin balanse. Av dette utgjorde omstartslånene knappe 820 millioner kroner. 

Bankens egenkapitalavkastning endte på 14,1 prosent. 

MyBank

(Mill. kr)4. kv./204. kv./19
Rentenetto24,317,4
Sum inntekter22,914,6
Resultat før utlånstap13,21,1
Resultat før skatt9,8−11,0