Nordea økte inntjeningen solid

Nordea rapporterer vekst i konsernet, og den norske divisjonen bidrar kraftig. 

04.02.2021
Bank

Nordens største bank legger torsdag morgen frem sine kvartalstall. Og fra hovedkontoret i Helsinki meldes det at fjoråret slettes ikke ble så ille alt i alt. 

Totalt sett økte eksempelvis privatkundene boliglånene med 6 prosent i fjerde kvartal. Samlet øker også nordiske små og mellomstore bedriftskundene lånene med 8 prosent.   

Volumøkningene bidrar til at inntektene øker med 4 prosent i fjerde kvartal. Og så lenge tapene er moderate, stiger inntjeningen med 11 prosent.

Dette er imidlertid tall banken rapporterer som er justert for engangshendelser, og endringene ser ikke like positive ut i den faktiske rapporten.  Da viser både linjen for sum inntekter og resultat før utlånstap et fall. Hovedårsaken til dette er banken i fjerde kvartal i fjor hadde ekstraordinær inntektsføring på 146 millioner euro. 138 millioner stammer fra salggevinsten etter salget av LT Realkreditt i Danmark i 2019.

For fjoråret som helhet endte resultatene etter tapsføringen med et fall på 12 prosent, om man ser i Nordeas oppstilling med de faktiske tallene. 

Sterk vekst i Norge

Nordea er nest størst i Norge, og her åpnes pressemeldingen med å fremheve utlånsveksten. 

Banken rapporterer ikke fullstendige tall for sin norske virksomhet, men opplyser av veksten i 2020 endte på 12 prosent. 

Mye tyder på at det er bankens bedriftskunder i Norge som har økt utlånene kraftig, da privatkundene økte sine lån med 7,6 prosent. Det opplyses ikke om SG Finans-kjøpet er inkludert i den totale volumøkningen på 12 prosent.

– Corona har skapt et skille mellom de som har klart seg bra økonomisk, og de som er rammet i form av tap av inntekt, konstaterer Nordeas sjef i Norge, Snorre Storset, i pressemeldingen. 

Der uttaler han også:

– Vi opplever at usikkerheten fortsatt er stor.

Banken opplyser at den i Norge tar en tapsavsetning på 269 millioner kroner.

Nordea (konsern)

De rapporterte tallene i årsregnskapet:

(Mill. euro)4. kv./204. kv./19
Rentenetto1.1691.108
Sum inntekter2.2192.278
Resultat før utlånstap1.0011.099
Resultat før skatt9731.013

De justerte tallene slik Nordea vil fremstille dem:

(Mill. euro)4. kv./204. kv./19
Rentenetto1.1691.108
Sum inntekter2.2192.140
Resultat før utlånstap1.001961
Resultat før skatt973875

På forhånd var det ventet at banken ville levere et resultat på 0,55 euro pr. aksje for fjoråret, viser estimatene Infront har hentet inn fra analytikerne. Og banken ender på en prikk på det resultatet. Styret foreslår nå et utbytte på 0,39 euro pr. aksje.