Dette venter analytikerne av DNB

23 analytikere har lagt frem sine forventninger.

dnb Foto: Dreamstime
Bank

 

DNB ventes å rapportere et resultat før skatt på 5.350 millioner kroner for fjerde kvartal 2020, sammenlignet med et resultat før skatt på 6.913 millioner kroner i samme periode året før.

Det viser gjennomsnittet av estimater Infront har innhentet fra 23 analytikere for TDN Direkt. DNB legger frem tallene for fjerde kvartal 10. februar.

Anslagene for resultatet før skatt varierer fra 4.250 millioner kroner til 6.830 millioner kroner, mens netto renteinntekter ifølge nyhetsbyrået ventes til 9.387 millioner kroner i fjerde kvartal 2020, sammenlignet med 10.347 millioner kroner i samme periode året før.

Det er ventet at nedskrivning på utlån og garantier vil ligge på 938 millioner kroner i perioden, der anslagene varierer fra -480 millioner til -1.537 millioner kroner.

Ved utgangen av kvartalet venter analytikerne at DNB vil rapportere en ren kjernekapitaldekning på 19,2 prosent.

Av de 19 analytikere som oppgir anbefaling, har fem kjøpsanbefaling på DNB, mens syv har hold-anbefaling, og syv anbefaler undervekt/salg, ifølge TDN Direkt. 

Gjennomsnittlig kursmål er på 165 kroner, varierende mellom 131 og 210 kroner. Siden nyttår har aksjen steget 2,4 prosent på Oslo Børs.