Ny sjef for Lånekassen

Har hatt ansvaret med utdanningsstøtteordningene i Kunnskapsdepartementet.

SJEF I SEKS ÅR: Morten Anstorp Rosenkvist blir ny adm. direktør for Lånekassen. Foto: Karianne Nygård
Bank

Morten Anstorp Rosenkvist (42) er blitt ansatt for en åremålsperiode på seks år i Lånekassen. Det opplyses gjennom en pressemelding tirsdag. 

Rosenkvist kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet, hvor han har hatt ansvaret for videregående opplæring, fagskole, kompetansepolitikk og utdanningsstøtteordningene. 

Over 1 million kunder

– Rosenkvist er en utviklingsorientert leder som har gode forutsetninger for å videreutvikle Lånekassen. Han har inngående kjennskap til forvaltning og politiske prosesser, og samtidig god forståelse for kundenes forventninger og behov, sier styreleder i Seunn Smith-Tønnessen.

Lånekassen har i dag over én million aktive kunder, hvor av rundt 400.000 mottar støtte til utdanning og 700.000 nedbetaler på lånet sitt. 

– Jeg gleder meg til å starte i det som kanskje er Norges mest spennende offentlige virksomhet. Jeg er veldig motivert av det store samfunnsoppdraget til Lånekassen – å gjøre utdanning mulig, sier Rosenkvist. 

Rosenkvist tar over for Nina Schanke Funnemark, som i høst ble utnevnt til skattedirektør i seks år av regjeringen. 

Lånekassen utbetalte nærmere 36 milliarder kroner i stipend og lån i undervisningsåret 2019–2020. Samlet utlånsportefølje er 209 milliarder kroner.