Sveaas-bank med resultatbyks

Christen Sveaas' Advanzia Bank forbedret resultatet med over 37 prosent i 2020.

HOVEDAKSJONÆR: Christen Sveaas har vært hovedaksjonær i Advanzia Bank siden 2006. Foto: Per Martin Norli
Bank

– Vi er godt fornøyd med utviklingen i resultatet i et år som har vært utfordrende både for våre kunder og ansatte, sier adm. direktør Bengt A.Rem i Kistefos.

Tirsdag ettermiddag la Advanzia Bank frem regnskapet for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat for 2020. Banken har i 2020 oppnådd milepælen om et nettoresultat på over 100 millioner euro, en betydelig oppgang fra året før da nettoresultatet endte på 73 millioner euro.

Betydelig aktør i bank

Investeringsselskapet Kistefos, der Christen Sveaas er eneeier, er hovedaksjonær i den Luxemburg-regulerte banken med en eierandel på 60 prosent. Kistefos' eierandel i Advanzia Bank er investeringsselskapets største og viktigste investering. 

Sveaas er en betydelig aktør i banksektoren. Den seneste tiden har han kommet enda sterkere inn på eiersiden i Komplett Bank etter at han kjøpte hele aksjeposten til Stein Erik Hagens investeringsselskap Canica i november i fjor. I tillegg til eierposten i Advanzia Bank kontrollerer Kistefos nå 24 prosent av Komplett Bank, 25 prosent av Instabank, og 10 prosent av Nordic Corporate Bank. 

Advanzia Bank

Mill. EUR4kv/204.kv/1920202019
Netto renteinntekter7261277249
Driftskostnader252210291
Tapsavsetninger19307185
Resultat etter skatt292210173

Må vente med utbytte

På grunn av utbytterestriksjoner fra myndighetene, som varer frem til oktober 2021, vil ikke Advanzia Bank på nåværende tidspunkt betale utbytte.  I fjor betalte Advanzia et utbytte på 40 millioner euro. 

– Hvordan vurderer dere markedsutsiktene for forbrukslånsbankene i Norge og Europa?

– Forbrukslånsbankene tilfredsstiller et finansieringsbehov som mange andre banker ikke kan levere, og dette har vært særlig viktige de siste 12 månedene. Advanzia Bank tilbyr kun kreditt via kredittkort, og tilbyr ikke andre typer forbrukslån. Det er åpenbart et behov for dette produktet og vi tror det vil vedvare, sier Rem.

Mulig fusjon på sikt?

Den seneste tiden har det vært spekulasjoner knyttet til mulige fusjoner mellom forbrukslånsbankene Sveaas har eierinteresser i. ABG-analytiker Jan Erik Gjerland har overfor Finansavisen tidligere pekt på at en elegant løsning ville vært å fusjonere Komplett Bank og Instabank inn i Advanzia ettersom kapitalkravene i Luxemburg er betydelig lavere enn i Norge.

 Men analytikeren tror det vil ta litt tid før denne elegante løsningen gjennomføres.

ELEGANT LØSNING: Bankanalytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier mener det ville vært en elegang løsning og først fusjonert Komplett Bank og Instabank og deretter fusjonert disse inn i Advanzia. Foto: Iván Kverme

– Jeg tror det kan være en god løsning å fusjonere Komplett Bank og Instabank først og fokusere på å ta ut kostnadssynergiene. Så får man heller vurdere en fusjon med Advanzia på sikt, sa Gjerland til Finansavisen i februar. 

Advanzia Bank

  • Advanzia Bank er en Luxembourg-basert bank som tilbyr kredittkort og innskuddskonto til kunder innenfor EU
  • Hovedmarkedet er Tyskland. Banken tilbyr også sine produkter i Frankrike, Østerrike, Luxembourg og Spania.
  • Ved utgangen av 2020 hadde banken 1,2 millioner aktive kredittkortkunder
  • Kistefos er største eier med en eierandel på 60 prosent