Sissener: Flere banker vil flagge utenlands

Når Nordax nå vil kjøpe Bank Norwegian er det bare starten på en utflytting av norske nisjebanker, mener forvalter Philippe Sissener.

FRYKTER UTFLYTTING: Philippe Sissener forvalter fondet Sissener Corporate Bond Fund og observerer budet fra Nordax som aksjonær i NOFI. Foto: Iván Kverme
Bank

– Jeg tror mange av de norske forbrukslånsbankene er lavt priset som følge av regulatorisk risiko,og da blir de attraktive som oppkjøpskandidater, sier forvalter Philippe Sissener.

Han mener budet fra den svenske forbruklånsbanken Nordax på Bank Norwegian er et godt eksempel på at de norske aktørene nå risikerer å bli solgt på billigsalg til utenlandske spillere på grunn av strengere reguleringer.

– Når det gjelder kapitalkrav synes jeg vi kan tilpasse oss de samme kapitalkravene som nabolandet vårt og øvrige land i Europa har, sier Sissener.

Den minste som vil by

Den svenske forbrukslånsbanken Nordax meldte torsdag morgen at den har som intensjon å legge inn et bud på samtlige aksjer i Norwegian Finans Holding (NOFI), Bank Norwegians børsnoterte morselskap, til kurs 95 kroner pr. aksje.

Det tilsvarer et bud på 17,8 milliarder kroner, og fikk det umiddelbart til å koke på børsen. NOFI-kursen passerte raskt 100 kroner, og fredag ettermiddag ble aksjen omsatt for rundt 102 kroner.

Bank Norwegian har en utlånsbalanse på knappe 38 milliarder kroner, hvorav drøyt 15 milliarder kroner er lånt ut i Norge. Coronapandemiens innvirkning på folks forbruk synes tydelig i bankens balanse, da tallene ett år tidligere var på henholdsvis 40,6 milliarder i totale utlån og 18,8 milliarder i den norske porteføljen.

Nordax hadde på sin side lånt ut 6,7 milliarder svenske kroner i Norge, og totalt 30,6 milliarder svenske kroner.

Det er med andre ord den minste av de to bankene som vil kjøpe den største. Dels skyldes dette at Nordax har to megaeiere i form av PE-forvalteren Nordic Capital, som også eier over 16 prosent av NOFI-aksjene, og finanskonsernet Sampo, som eier nærmere 7 prosent av NOFI. 

Men det skyldes også at det ligger en potensiell kapitalgevinst på Bank Norwegians balanse. 

For mens Nordax kun trenger 3,4 milliarder svenske kroner i soliditet bak sine utlån, må Bank Norwegian holde 9,1 milliarder kroner på sin balanse.

– Noe av Nordax’ motiv virker å være at banken kan kjøpe en konkurrent som er overkapitalisert både i norske og svenske øyne, og hente ut mye mer penger pr. krone, sier Sissener til Finansavisen.

For Nordax-eier Nordic Capital vil det være en kjent øvelse å flytte en bank fra Norge til Sverige, da PE-forvalteren også er eier av Resurs Bank. Etter at svenske Resurs Bank kjøpte norske yA Bank, og omregistrerte yA Bank til å bli en filial av Resurs Bank, var 500 millioner kroner i egenkapital frigjort i Resurs Bank-konsernet. yA Bank var vesentlig mindre enn det Bank Norwegian er i dag.

Og denne gangen kan Nordax stå foran en kapitalmulighet tilsvarende hele 21 kroner pr. NOFI-aksje, ifølge analytikere.

– Dette er nok et eksempel på at norske reguleringer generelt, og norske kapitalkrav spesielt, er til hinder for at norske bedrifter kan utvikle seg konkurransedyktig og skape norske arbeidsplasser, sier Sissener.

Flere kandidater

Sissener peker også på den særnorske finansskatten, en ekstra skatt, både på arbeidsgiveravgift og overskudd, som skal betales av selskaper som driver innenfor finansierings- og forsikringsområdet.

– Med finansskatten oppfordrer du egentlig folk til å flytte finansiell virksomhet ut av landet. Det gjør at konkurransekraften og mulighetene til å skape aksjonærverdier og norske arbeidsplasser svekkes. Det er en risiko for at flere og flere virksomheter forsvinner til utlandet, sier han.

ABG-analytiker Jan Erik Gjerland har overfor Finansavisen tidligere pekt på at en elegant løsning ville vært å fusjonere Komplett Bank og Instabank inn i den Luxemburg-regulerte forbrukslånsbanken Advanzia Bank, der Christen Sveaas' Kistefos eier 60 prosent.  I Luxemburg er kapitalkravene betydelig lavere enn i Norge. Kistefos har også økt sin eierandel i både Instabank og Komplett Bank.

Sissener på sin side sitter på aksjer i både NOFI og Komplett Bank, og er også investert i bankene gjennom obligasjonslån.

– Vi synes begge bankene fortsatt er billig priset og overkapitalisert på alle mulige måter, med tanke på internasjonale kapitalkrav, sier han.

Og utlendingene kommer

For en av de mindre konkurrentene er det vemodig å observere at Bank Norwegian er på vei ut av Norge:

– For oss er det en klar ulempe at markedslederen ser ut til å være på vei ut, slår banksjef Oddbjørn Berentsen i BRAbank fast.

– Dersom Nordax nå overtar Bank Norwegian – og lenger ned i veien filialiserer banken – vil vi rent forretningsmessig måtte konkurrere mot en bank med en kraftig kapitalfordel gjennom lavere kapitalkrav i Sverige. Vi får en ulempe, og dessuten vil Norge miste en veldrevet bank som har vært en inspirasjon og motivasjonen i bransjen når det gjelder digitalisering og effektivisering, sier Berentsen.

«VEMODIG»: Adm. direktør Oddbjørn Berentsen i BRAbank. Foto: Iván Kverme

Ifølge Berentsen står allerede utenlandske banker for cirka 40 prosent av utlånene innen forbruksfinansiering i Norge. Den største andelen av disse kommer fra Sverige.

Han mener også at markedslederen Bank Norwegian bidrar til å sette like konkurransevilkår for de norske nisjebankene mot utenlandske konkurrenter på agendaen, noe som er viktig for hele bransjen.

– Den eneste store fordelen vi kan få ut av dette, er om Nordax vil bruke Bank Norwegian til europeisk ekspansjon og nedprioriterer det norske markedet i den forbindelse.

– Men saken er jo den at dersom Bank Norwegian blir svensk, øker jo banken utlånskapasiteten i Norge grunnet skjevreguleringen av norske og svenske banker. Dette har vært villet politikk fra norske myndigheter, og vi ser nå konsekvensen av dette ved at norske banker og arbeidsplasser eventuelt flagges ut, sier Berentsen.