NOFI-styret avviser budet fra Nordax

BANK NORWEGIAN-SJEF: Tine Wollebekk. Foto: Iván Kverme
Bank

 

Styret i Norwegian Finans Holding (NOFI) mener budet fra Nordax Bank er for lavt, opplyses det i en børsmelding.

De mener tilbudskursen betydelig undervurderer selskapet og dets potensielle kunder. De bemerker også at et minimum akseptnivå på 50,1 prosent av aksjene i selskapet er uønsket fra både et regulatorisk og styringsperspektiv.

«Etter å ha tatt alle relevante hensyn i betraktning, mener styret at forslaget fra Nordax ikke er til aksjonærenes beste, og danner derfor ikke grunnlag for oppstart av en prosess», heter det i meldingen.

Det var torsdag i forrige uke at den nordiske nisjebanken Nordax la frem et bud på 7,8 milliarder kroner på NOFI, det børsnoterte morselskapet til Bank Norwegian.

Budet tilsvarer et kontantvederlag på 95 kroner pr. aksje, hvilket utgjør en premie på 16,5 prosent i forhold til NOFI-aksjens sluttkurs 3. mars på 81,55 kroner.