PE må bruke bank

Flere venter nå et motbud på NOFI. For at det skal bli smidig for en PE-aktør, bør den bruke en annen bank som virkemiddel.

Bank

I etterkant av at styret børsmeldte sin skepsis til budet fra Nordax tirsdag morgen, ble NOFI-kursen løftet ytterligere 1,5 prosent til kurs 102 kroner. 

Markedet venter nå på et høyere bud enten fra Nordax eller en nye budgiver.

En av de det spekuleres rundt er BNP Paribas’ datterbank Consors Finanz i Tyskland. Consors Finanz’ tall er ikke kjent, men i midten av 2017 ble det opplyst at banken hadde 4,4 milliarder euro utlånt i Tyskland, primært innen ulike grener av forbruksfinansiering, eksempelvis usikrede lån og billån.

At ineffektive BNP Paribas kan frykte heldigitale Bank Norwegians inntreden i Tyskland er opplagt, og morbanken er sterk nok til å kunne kjøpe Bank Norwegian, som i dag har knappe 38 milliarder kroner i utlån.

KKR på veien?

En annen interessant spiller i denne sammenhengen er Avida Finans, som selv etter Tor Olav Trøims exit for det meste er på norske hender. Avida Finans er til tross for sin seneste vekst fortsatt en lilleputtspiller sammenlignet med Bank Norwegian, men Trøim solgte sine aksjer til KKR.

I PE-sammenheng må KKR kunne sies å være større enn Nordax-eier Nordic Capital, og viktig i denne sammenheng: I henhold til myndighetenes regler må en PE-forvalter kjøpe NOFI gjennom en annen bank.

Nordic Capital og Sampos fremstøt i NOFI må ses i samme bilde, da Nordax selv ikke har løfteevne til å kjøpe en større konkurrent for 17,8 milliarder kroner og Nordic Capital og Sampo ikke har anledning til å øke sitt eget eierskap i NOFI nevneverdig. Derfor bruker de Nordax som brekkstang i et bud på NOFI.