Handelsbanken med lav vekst

Utlånsmaskinen Handelsbanken sliter med å finne tilbake til sin vanlige veksttakt i Norge.

NUMMER 4: Adm. direktør Dag Tjernsmo i Handelsbanken er for tiden henvist til fjerdeplassen i Norge, målt i utlånsvolum. Foto: Iván Kverme
Bank

Handelsbanken øker utlånsvolumene i Norge, men kun såvidt det er. Siden mars i fjor er veksten på 1,4 prosent. I rapporten skriver banken at den norske divisjonen vokser i første kvartal – både i privat- og bedriftsmarkedet – men at banken «har kapasitet til betydelig vekst i det norske markedet».

Bankens utlånsvolum er 274,7 milliarder kroner i Norge. Gjennom fjoråret var rentenettoen under press som følge av rentefallet, og svak vekst har ikke klart å motvirke effekten. Rentenettoen på 902 millioner kroner er nesten på nivå med fjerde kvartal, da banken rapporterte inn 908 i renteinntjening. Inntektslinjen er likevel 5 prosent lavere enn for ett år siden. 

Den norske divisjonen selger flere spareprodukter, og kommenterer i rapporten at provisjonsinntektene på 155 millioner kroner øker som følge av vekst i kapitalforvaltningen. Her setter banken en personlig rekord i kvartalet.

Slo noen forventninger

Handelsbanken er den første av de seks store nordiske banken i denne resultatsesongen, og den gir en pekepinn på hva som kan komme de neste to ukene. Handelsbanken tilbakefører tapsavsetninger både i den norske divisjonen og i konsernet.

På konsernnivå overgår banken analytikernes forventninger når det gjelder resultat før skatt. Der ventet analytikerne i snitt et overskudd på 5.084 millioner svenske kroner.

Handelsbanken (konsern)

(Mill. SEK)1. kv./211. kv./20
Rentenetto7.8188.230
Sum inntekter11.29211.178
Resultat før utlånstap5.6095.672
Resultat før skatt5.6125.142

Handelsbanken Norge

(Mill. kr)1. kv./211. kv./20
Rentenetto902952
Sum inntekter1.0671.096
Resultat før utlånstap665670
Resultat før skatt699616

Handelsbanken

  • Svensk bank- og finanskonsern. 
  • Har en forvaltningskapital på over 3.200 milliarder svenske kroner hvorav brutto utlån utgjør 2.300 milliarder. 
  • Konsernsjef Carina Åkerström tok over etter Anders Bouvin våren 2019. 
  • Adm. dir. for den norske filialen Handelsbanken er Dag Tjernsmo. 
  • Største aksjonærer er Industrivärden og The Oktogonen Foundation.