Bedre resultater fra SpareBank 1 Nord-Norge

Med tilbakeføringer av tapsavsetninger styrker SpareBank 1 Nord-Norges bunnlinje seg i årets første kvartal. 

LEGGER FREM TALL: Konsernsjef Liv Ulriksen i SpareBank 1 Nord-Norge. Foto: Eivind Yggeseth
Bank

 

SpareBank 1 Nord-Norge fikk et resultat før skatt på 597 millioner kroner i årets første kvartal. Til sammenligning var resultat før skatt 448 millioner kroner i samme periode i fjor.

Netto renteinntekter i kvartalet ble 473 millioner kroner, mot 552 millioner kroner i samme kvartal i fjor. Sum inntekter ble 932 millioner i kvartalet, mot 971 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. 

Egenkapitalavkastningen i kvartalet ble 13 prosent, opp fra 11,4 prosent i samme kvartal i fjor. Banken har et mål om egenkapitalavkastning på 12 prosent. Banken skriver i rapporten at press på rentenettoen gjør målet krevende i 2021, men at andre inntekter og kostnadstiltak vil bidra positivt.

God vekst til bedrifter

I første kvartal isolert hadde SpareBank 1 Nord-Norge en utlånsvekst til personkunder på 0,3 prosent. Til bedriftskunder var veksten 2,8 prosent. De siste 12-månedene har SpareBank 1 Nord-Norge hatt en utlånsvekst i personmarkedet på 2,7 prosent, og i bedriftsmarkedet har 12-måneders veksten vært 9,5 prosent. 

Ambisjonen til banken er lønnsom vekst og å ta markedsandeler. Ambisjonen i privatmarkedet er en vekst på 2-5 prosent i 2021, mens i bedriftsmarkedet er ambisjonen en vekst på 4-6 prosent. 

Banken skriver i rapporten at den forventer fortsatt høy BM-vekst i bransjer med lav coronaeksponering. 

SpareBank 1 Nord-Norge

(Mill. kr)1. kv./211. kv./20
Rentenetto473552
Sum inntekter932971
Resultat før utlånstap544567
Resultat før skatt597448

SpareBank 1 Nord-Norge

  • SpareBank 1 Nord-Norge er Nord-Norges største finanskonsern og tilbyr et komplett utvalg av finansielle tjenester, samt verdipapirhandel, eiendomsmegling og regnskapstjenester til folk, næringsliv og offentlig sektor i Nord-Norge. 
  • Konsernet er en del av SpareBank 1-alliansen som består av 14 selvstendige sparebanker over hele landet. 
  • Adm. direktør er Liv. B. Ulriksen. 
  • SpareBank 1 Nord-Norge er markedsleder på personmarkedet i Nord-Norge med 268.000 personkunder. 
  • Hadde 26.000 bedriftskunder ved utgangen av 2020.