Sterk vekst for Sparebanken Øst

Sparebanken Øst opplever svært stor kundetilstrømming og har høy utlånsvekst i kvartalet og siste 12 måneder.

1.KVARTAL: Adm. dir. Pål Strand i Sparebanken Øst. Foto: Iván Kverme
Bank

Sparebanken Øst har vært på toppen av finansportalen for kunder med lav belåningsgrad siden oktober i fjor, da banken annonserte at den ville utfordre storbankene på boliglån og tilby rammelån innenfor 50 prosents sikkerhet til en effektiv rente på 1,1 prosent. 

I tillegg lanserte sparebanken et gebyrfritt boliglån for boliglånskunder med belåningsgrad under 75 prosent til en effektiv rente på 1,2 prosent.

Begge lånene tilbys gjennom bankens betjeningskonsept Nybygger.no.

Sterk vekst

I fjerde kvartal i fjor hadde sparebanken en utlånsvekst i kvartalet på 13 prosent og utlånsporteføljen steg til 35,4 milliarder kroner.  Ved utgangen av årets første kvartal har utlånene vokst videre og porteføljen er nå på 38,4 milliarder kroner. 

Det er en vekst på 8,5 prosent i løpet av kvartalet. Siste 12 måneder er veksten 14 prosent. 

Netto renteinntekter var 151 millioner kroner i første kvartal, en nedgang fra 165 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Høy konkurranse om de beste boliglånskundene, høyere pengemarkedsrenter og reduserte innskuddsmarginer bidrar til at netto renteinntekter reduseres, skriver banken i rapporten. 

Resultat før skatt ender opp på 83 millioner kroner, en oppgang fra 81 millioner kroner i første kvartal i fjor. Egenkapitalavkastningen var 6,2 prosent ved utgangen av første kvartal. 

Sparebanken Øst

(Mill. kr)1. kv./211. kv./20
Rentenetto151165
Sum inntekter165169
Resultat før utlånstap8689
Resultat før skatt8381

Sparebanken Øst

  • Sparebank med hovedkontor i Drammen. 
  • Adm. direktør er Pål Strand. 
  • Største egenkapitalbeviseier er MP Pensjon PK.