Finanstilsynet slakter Optin Bank og krever 100 mill.

Optin Bank er i ferd med å gå i dørken med panna først, og nå står 24SevenOffice klare til å hugge tak i restene av banken. 

STRAMMER GREPET: Avdelingsdirektør Ann Viljugrein og finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen i Finanstilsynet. Foto: Are Haram
Bank

Optin Bank er den andre forbrukslånsbanken som har kastet inn håndkledet innen forbruksfinansiering. MyBank løste problemene med en storstilt ombygging av banken, og gir nå sine kunder såkalte omstartslån. I Optin Bank er det fare for at det hele ender med kroken på døra, da Finanstilsynet strammer grepet om banken.

I et stedlig tilsyn i mars finner Finanstilsynet illevarslende tegn på at hvitvaskingsregelverket ikke etterleves i banken, samt «diverse andre forhold», slik Optin Bank-styret oppsummerer det.

Bankens eiere får dessuten krav fra Finanstilsynet om å hoste opp 100 millioner kroner i ny egenkapital innen utgangen av juni. 

– Styret og ledelsen tar situasjonen på største alvor og jobber aktivt med å sikre videre drift. Selskapet har iverksatt en rekke umiddelbare tiltak og vil fremlegge ulike alternativer som aksjonærfellesskapet vil ta stilling til på generalforsamlingen, skriver styreleder Trygve Christian Moe i en epost til Finansavisen.

Moe har sittet som styreleder siden januar, men kom inn i styret sommeren 2019. Han opplyser nå at han stiller sin plass til rådighet når aksjonærene møtes på onsdag til uken.

Prises i praksis til null

Optin Bank startet som e-handelsbank i 2017, og aksjonærene har totalt spyttet inn 268 millioner kroner. Det aller meste av dette har imidlertid brent opp etter bankens mislykkede satsning på forbrukslån og en foreløpig ikke-innbringende satsning på e-handelsløsninger.

Både i 2019 og 2020 endte det med dundrende underskudd på henholdsvis nær 64 og 61 millioner kroner.

Utlånene var på marginale 137,6 millioner kroner ved nyttår, ned fra 213,5 millioner et år tidligere.

Etter at Finanstilsynet sendte over sin foreløpige rapport til Optin Bank i slutten av april, har bankens adm. direktør takket for seg. Inn er tidligere Thommessen-partner og restruktureringsekspert, Jo Rodin, kommet. Rodin henviser til Moe for uttalelser om tingenes tilstand i banken. 

MÅ RYDDE OPP: Advokat Jo Rodin henviser til styreleder for kommentarer om Optin Bank. Foto: Iván Kverme

På en ekstraordinær generalforsamling på onsdag skal aksjonærene i Optin Bank stemme over et forslag fra en av sine største aksjonærer, IT-selskapet 24SevenOffice. Forslaget gir 24SevenOffice, dets eiere og medsammensvorne, mulighet til å stille med den kapitalen Finanstilsynet krever.

Emisjonsforslaget fra 24SevenOffice vurderer i praksis Optin Banks egenkapitalverdi til null, og vil gi massive utvanningseffekter da det skal trykkes 250 millioner nye aksjer til 0,40 kroner stykket. 

Investorene skal i tillegg belønnes med tegningsretter, seks retter pr. aksje som kjøpes i emisjonen. Disse kan benyttes i løpet av de neste fem årene, og vil kunne gi ytterligere 1,5 milliarder aksjer i banken. Før redningsaksjonen er det til sammenligning 33 millioner aksjer og 8 millioner tegningsretter i Optin Bank.  

Det hele ser ut som et kuppforsøk fra 24SevenOffice-klanen, men 24SevenOffice-sjef Ståle Risa, avviser at det er et kupp (se egen sak). 

Styreleder Trygve Christian Moe skriver til Finansavisen:

– Styret jobber aktivt for å sikre videre drift. Aksjonærfellesskapet vil på generalforsamling ta stilling til de forslag som foreligger. Styret ønsker ikke å kommentere de ulike forslagene.

VIL KUPPE BANK: 24SevenOffice-gründer Stian Rustad. Foto: NTB

Inn fra sidelinjen

Mens 24SevenOffice vil gripe Optin Bank for bankkonsesjonens skyld, og utnyttelse at det som tydeligvis anses å være en smart e-handelsløsning og potensiale for å tilby factoring til 24SevenOffices kunder, melder samtidig Nordic Corporate Bank (NCB) seg på racet om Optin Bank.

Vi har gjennomført en due diligence av Optin Bank og notert et nær fullstendig fravær av driftsinntekter, urovekkende høye driftskostnader, umiddelbart behov for IFRS-avsetninger (...)
Erling Astrup, Nordic Corporate Bank

I et brev til aksjonærene i Optin Bank, skriver NCBs daglige leder, Erling Astrup:

– Vi har gjennomført en due diligence av Optin Bank og notert et nær fullstendig fravær av driftsinntekter, urovekkende høye driftskostnader, umiddelbart behov for IFRS-avsetninger tilsvarende minst en tredjedel av egenkapitalen, betydelige utfordringer innen kompetanse, rapportering og etterlevelse samt en høy sannsynlighet for overtredelsesgebyr fra Finanstilsynet.

KOMMER MED MOTBUD: Nordic Corporate bank og Erling Astrup. Foto: Iván Kverme Foto: Iván Kverme

Nordic Corporate Bank-ledelsen mener Optin Bank pr. april driver frem et nytt underskudd i banken, og at det vil kunne ende på 78 millioner kroner i år.

Fra NCBs side anses derfor en emisjon på 100 millioner kroner å være fåfengt. NCB foreslår en fusjon med et bytteforhold til Optin Bank-aksjonærene på 600 Optin Bank-aksjer for hver NCB-aksje. 

NCB skriver i sitt tilbudsbrev at NCB forventes et resultat på 20 kroner pr. aksje i 2022. Når man så ser på DNB og Sbankens resultat- og utbyttemultipler for samme år, kan man estimere en «antatt aksjeverdi til mellom 240 og 260 kroner». NCB mener å prise Optin Bank til mellom 16,7 og 18,1 millioner kroner.