Banksjefen suspendert i Askim & Spydeberg Sparebank

Rune Hvidsten er suspendert som banksjef i Askim & Spydeberg Sparebank. Han bestrider vedtaket og har kontaktet advokat.

Publisert 24. nov. 2021 kl. 13.24
Oppdatert 24. nov. 2021 klokken 19.26
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 311 ord
GÅR AV: Rune Hvidsten er suspendert som banksjef i Askim & Spydeberg Sparebank etter interessekonflikter. Foto: Iván Kverme

Askim & Spydeberg Sparebank skriver i en melding at styret i banken nylig er gjort oppmerksom på medieoppslag som omhandler bankens adm. direktør. 

«Det er påstander om alvorlige forhold, som inntil nå har vært ukjente for styret i banken og som er egnet til å svekke tilliten til banken», skriver banken. 

Finansavisen har hatt to store oppslag om samrøret mellom Rune Hvidsten og Henning Solberg, og tirsdag ble banken konfrontert med en ny stor sak. Banken har ikke besvart denne henvendelsen før meldingen om suspensjonen av Hvidsten kom onsdag.

Banken skriver at forholdene ligger tilbake i tid, og ikke er egnet til å påvirke bankens soliditet. «Det er med utgangspunkt i de omtalte forhold nødvendig at styret gjør nærmere undersøkelser av de faktiske omstendighetene, og avklarer hvorvidt de kan innebære interessekonflikter, på annen måte være i strid med bankens etablerte retningslinjer, eller innebærer eventuelle lovmessige uregelmessigheter», heter det i meldingen. 

Samtidig med at disse undersøkelsene finner sted, har styret i Askim & Spydeberg Sparebank suspendert adm. direktør Rune Hvidsten, fra sin stilling med umiddelbar virkning. Carl Espen Halvorsen konstitueres som adm. direktør inntil videre. Styret har kontaktet Finanstilsynet for å redegjøre om saken.

Hvidsten bestrider 

Rune Hvidsten har søkt bistand fra advokat Hans Kristian Skarpholt etter suspensjonsvedtaket i banken.

– Hvidsten bestrider at det er grunnlag for suspensjon. Han mener han ikke har opptrådt kritikkverdig, og mener at bakgrunnen for medieoppslag er foranlediget av motsetningsforhold til Ramiz Safdar, sier Skarpholt.

– Hva gjøre dere?

– Vi kan ikke gjøre annet enn å avvente bankens undersøkelser, som vi mener vil vise at Hvidsten ikke har opptrådt kritikkverdig.

– Jeg er i likhet med Hvidsten bundet av bankens taushetsplikt, men jeg kan bekrefte at rettssaken mellom Safdar og Askim & Spydeberg Sparebank er berammet i Nordre Follo tingrett i 2022, sier Skarpholt.