Mazda ber om strengere CO2-krav, også for elbiler

Konserndirektør Ichiro Hiros i Mazda vil ikke at det kun er CO2 ut av eksosrørene som ligger til grunn for miljøkravene. Elbilforeningen er ikke enig.

MULTISTRATEGI: Samtidig som de utvikler nye og bedre forbrenningsmotorer, ønsker konserndirektør Ichiro Hiros i Mazda Motor Corporation en mer helhetlig vurdering av CO2-kravene. Foto: Andreas Scheel
Bil

Tokyo, Japan:

– Myndighetene bør ta med alle utslippene i en bils livsløp hvis de mener alvor med miljøvern, sier Ichiro Hiros.

Elbiler er ikke utslippsfrie i det hele tatt
Ichiro Hiros, Mazda Motor Corporation

Han er en av toppsjefene i Mazda Motor Corporation med ansvar for forskning, utvikling og kostnadsberegning, spesielt innen drivlinjer. Der har han blant annet hatt ansvaret for utvikling av Mazdas nye elbil, MX-30, som har fått en del kritikk for sitt lille batteri og korte rekkevidde. Mazda har imidlertid en forklaring på dette.

– Elbiler er ikke utslippsfrie i det hele tatt. På grunn av de enorme CO2-utslippene ved produksjon av batterier, vil en bil med et stort batteri gjennom hele livssyklusen belaste miljøet mer enn andre biler. Også de med bensin- og dieselmotorer, hevder Hiros og fortsetter:

– Vi mener derfor at vi tar ansvar ved å lage en elbil med et relativt lite batteri. Over et normalt livsløp vil denne bilen belaste miljøet med betydelig mindre CO2 enn andre, poengterer han.

SELVMORD? Med såkalte selvmordsdører og kort rekkevidde får Mazda MX-30 det tøft i Norge, til tross for lav pris og lite CO2-utslipp gjennom livsløpet. Foto: Andreas Scheel

Dette får Mazda imidlertid lite glede av, da det er de gjennomsnittlige utslippene av produsentenes bilflåte under kjøring som danner grunnlaget for kravene i EU og andre markeder.

– Vi mener derfor at myndighetene i de respektive markedene må ta inn over seg at det er en bils totale CO2-utslipp som bør ligge til grunn for utslippskravene og avgiftsberegningene, sier Ichiro Hiros.

Egen klimastrategi

Denne klimastragien er ifølge kommunikasjonssjef Petter Christian Gruener Brinck foreløpig ikke brukt mot myndighetene.

– Vi har ikke drevet lobbyvirksomhet mot EU- eller norske myndigheter med dette, men det er pussig at myndighetene ser på de lokale utslippene og bryr seg mindre om hvor utslippene skjer, sier han.

Heller ikke i Norge får Mazda noen glede av at de produserer en bil med lavere totalt CO2-utslipp enn andre elektriske og fossildrevne biler. Dersom vekt, batterikapasitet og livsløpsutslipp blir en del av beskatningen for elbiler i fremtiden vil det tale til deres fordel, men foreløpig får de mest kjeft for at rekkevidden er kort.

Generalsekretær Christina Bu i Elbilforeningen er glad for at Mazda nå kommer med en elbil, men tror de vil slite med MX-30, til tross for klimaregnskapet.

SKEPTISK: Generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu, tror resirkulering og gjenbruk av elbilbatterier underminerer Mazdas miljøstrategi. Foto: Mariam Butt/NTB Scanpix

– De har et poeng med klimautslippene fra batteriproduksjonen, men det jobbes så mye med resirkulering og gjenbruk at det blir mindre viktig. Det norske elbilmarkedet er nå så velutviklet og vanskelig å tilfredsstille når det gjelder rekkevidde at dette blir mer en nummer to-bil, sier Bu på vegne av sine snart 80.000 medlemmer.

Billig elbil

Mazda påpeker at rekkevidden på rundt 200 kilometer dekker behovene til de aller fleste i de aller fleste situasjoner, spesielt hvis MX-30 benyttes som en bybil eller bil nummer to. Noen har da også ifølge Petter Chr. Gruener Brinck i Mazda vist interesse for bilen, som starter på 249.000 kroner.

LOVENDE: Kommunikasjonssjef Petter Christian Grüner Brinck i Mazda Norge sier de har fått god respons på sin Nye elbil MX-30 med lav pris og lite batteri. Foto: Andreas Scheel

– Vi tror bilen kan appellere til mange, da prisen er særdeles konkurransedyktig. Vi kommenterer ikke salgsmål, men åpnet for reservasjoner av bilen i forrige uke og uten å si noe om antallet opplever vi god respons. Det er en lovende start, kommenterer han.

I tillegg til et batteri på kun 35,5 kWh er ladekapasiteten samtidig kun på 50 kW. Stadig flere produsenter lanserer biler med ladekapasitet på 100 kw og snart betydelig mer enn det også, for hurtigere lading. Ichiro Hiros har en forklaring på dette også.

– Høy ladekapasitet krever større og mer avanserte batterier, som også betyr høyere CO2-utslipp.

– Hva med effekten i MX-30, som kun er på 140 hestekrefter?

– Med tanke på totalt CO2-utslipp både i produksjon og bruk mener vi dette er optimalt, svarer han.

Flere løsninger

Selv om Norge har ambisjoner om å kun selge nullutslippsbiler allerede fra 2025, vil miljøkravene i EU og de fleste øvrige markedene, også bli strengere fra 2025. For Mazdas del betyr det ifølge Ichiro Hiros økt satsing på elektrifisering, men ikke kun med rene elbiler.

– Vi vil gå for en multiløsning hvor vi i tillegg til å forbedre dagens fossile motorer og utvikle nye, vil benytte løsninger med hybriddrift, plugg-inn hybrid, elbil med rotasjonsmotor som rekkeviddeforlenger og rene elbiler, sier han.

Mazda miljøstrategi dreier seg da heller ikke om enkeltbiler, men ifølge konserndirektøren om et globalt perspektiv.

– Vår miljøstrategi begrenser seg ikke bare til utslipp fra enkelte biler, men til samspillet mellom mennesker, samfunnet og jordkloden. Lokalt miljøvern er en ting, men vi må tenke globalt, sier Ichiro Hiros.

mazda
elbiler
co2-utslipp
norsk elbilforening
Nyheter
Bil