LEASINGFAVORITT: Volkswagen Golf er en populær bil å lease i Norge. Ved innlevering og kontraktslutt må du derimot være obs på at eventuell unormal slitasje eller utestående service kan gjøre at regningen blir surere.  Foto: Håkon Sæbø

Dette må du passe på ved innlevering av leasingbilen

Bedrift dømt i forliksrådet til å betale 34.000 kroner – for å ha gjort servicen på leasingbilen for sent. 

Flere leasingtilbydere reklamerer for bekymringsfritt bilhold, men er det virkelig slik? Når du skal levere inn leasingbilen er det en rekke faktorer som spiller inn på om hvor mye penger du «taper» eller «vinner». Eller om du følger avtalen til punkt å prikke og slipper unna med frykten. 

En av de største skjulte fellene er om du ikke har fulgt serviceintervallene. Hadde du for eksempel 30.000 kilometersservice tre måneder etter datoen oppgitt? Da kan du i teorien risikere å bli pålagt til å betale en prosent av bilens restverdi som straff – og å miste garantien. Argumentet er da at utleieren sikrer seg for eventuelle skader som kan oppstå senere.

Deler av dette kan skje under leieperioden også, ikke bare ved innlevering. Oppstår det for eksempel et problem som gjør at bilen må på verksted og det der fremkommer at du ikke har fulgt serviceintervallene slik leasingavtalen leser, da risikerer du å miste garantien og dermed måtte betale for hele kalaset selv – enten du er privatperson eller firma. 

Bransjestandard eller fingeren i været?

I saken som nylig var oppe i Forliksrådet ble 10 prosent påkost oppgitt som standarden Møller-gruppen opererte med, og leietaker som var i tvist med utleier av sin leasede bil måtte da betale beløpet, pålydende 34.000 kroner. Det var 10 prosent av restverdien på firmaets hvite Volkswagen Golf stasjonsvogn. Forliksrådet refererte til at Møllers krav ikke var i strid med bransjen. Leietakeren hadde kjørt bilen 12.500 kilometer over fastsatt intervallservice. 

Men noen bransjenorm finnes det ikke ifølge Norges Bilbransjeforbund (NBF). Hvilket også Forliksrådet påpeker. Av kjennelsen fra Forliksrådet fremkommer det derimot at leietakeren argumenterer for at påkosten var «urimelig høy». 

Så hvor er egentlig standarden? Vi har snakket med en rekke aktører for å kartlegge trenden. Santander, Norges største aktører innen leasing, uttaler følgende. 

– I Santander bruker vi standard bransjenorm for unormal slitasje og service, forpliktelse utarbeidet av Norges Bilbransjeforbund. Når vi inngår leasingkontrakt med kunde informerer vi om kundens forpliktelser og eventuelle kostnader som kan påløpe hvis kunden ikke følger opp disse forpliktelsene. Hvis det oppdages mangelfull oppfølging av forpliktelsene, enten ved verkstedbesøk eller tilbakelevering av bil ved kontraktslutt, vil det gjennomføres en takst, og kunden vil få presentert hvilke kostnader som eventuelt påløper. Påkost blir vurdert sak for sak, skriver Trond Brakken, kommersiell direktør i Santander Consumer Bank i Norge. 

Men hvorfor er det slik? Det er flere grunner til variasjonene, om vi skal tro aktørene selv. Noen opererer med «alle servicekostnader inkludert». De opplever angivelig svært få saker hvor det utartet seg i saken som nevnt i Forliksrådet. 

Opererer ikke med noen prosentsats ved påkost

Toyota Financial Services, som eier bilene merket leaser ut i Norge, sier at de i få tilfeller håndterer innleveringen av bilene selv. Det er forhandlerne på sin side som vanligvis tar seg av dette.

– Det som skjer i praksis for de få bilene som kommer direkte inn til oss er at bilen gjennomgår en NAF-kontroll for å finne eventuell påkost. 

Det skriver Erik Skolem, collection manager hos Toyota Financial Services Norway. I deres kontrakt med kunden står det ingen forhåndsavtalte beløp eller prosentsatser hvis en skulle falle utenfor det kontrakten krever av vedlikehold, men baserer seg på rapporten på den enkelte bil fra NAF. 

– Typisk blir kostnaden for selve servicen et punkt for påkost. Eksempelvis 5.000 kroner ekskludert MVA for en 30.000 kilometer-service. Om det er bortfall av garanti så kan det ytterligere tilkomme ca. 6.000 kroner i erstatning på en vanlig familiebil. Vi er dermed langt under det 10 prosents nivået som nevnes, skriver Skolem i en e-post til Finansavisen.

Skolem opplyser at det samme gjelder både privatkunder og firmaer. 

Ikke et problem

Hos Leaseplan virker det å være noe av den samme situasjonen. 

– I tilfeller der leietaker ikke har fulgt serviceintervallene innenfor den fristen dere oppgir, hva vil da de ved innlevering og kontraktslutt måtte beregne av påkost?

– Det vil mest sannsynlig ikke være noe problem. Vedlikehold er hos oss inkludert i leien, sier Anders Ree-Pedersen. 

Ifølge Ree-Pedersen opplever Leaseplan få slike saker. I en situasjon hvor leietaker ender opp på verksted med bilen som ikke har fulgt serviceintervallene – og det igjen eventuelt medfører bortfall av garanti på bilen – må en derimot beregne det som kunden muligens vil se på som uforutsette kostnader.

– Kostnaden ved reparasjonen må da dekkes av leietaker, fortsetter han.

Svar fra Møller

Møller Mobility Group, ved Paul Hegna, henviser til Norges Bilbransjeforbund i den spesifikke saken om påkost, og svarer da også for Møller Bil Vest Oslo. Normalt sett er det også her forhandler som tar seg av innleveringen på bilen. Møllers finansieringsselskap, Volkswagen Møller Bilfinans, står som eier av den leasede bilen i denne saken. Der svarer administrerende direktør Arne Lyslo Kristiansen. 

FORKLARER: Arne Lyslo Kristiansen er administrerende direktør i Møller Bilfinans. Foto: Volkswagen Møller Bilfinans

– Etter kontrakten forplikter leietaker seg til å gjennomføre service i henhold til fabrikkens spesifikasjoner. En serviceavtale er ikke nødvendigvis inkludert i en leasingavtale, det varierer, sier Kristiansen. 

ØNSKER FORUTSIGBARHET: Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund (NBF). Foto: NBF

Utreder ny bransjenorm

NBF, NAF og Forbrukerrådet utvikler for tiden nye bransjenormen med relevans til leasing. Det skal gjøre situasjonen mer forutsigbar for begge parter.

– Poenget er at en forhandler skal ta seg betalt for den faktiske reduserte verdien på bilen som eksempelvis en manglende service medfører. Det varierer selvsagt mye. Dette er slått fast i en fersk dom.

Det sier Egil Steinsland, kommunikasjonssjef i Norges Bilbransjeforbund (NBF). 

- Vi ønsker en standard som gir forutsigbarhet for begge parter. Kunden vil få forutsigbarhet, og for en forhandler vil det redusere unødvendige konflikter, fortsetter han.

Han påpeker viktigheten av at de som leaser bil tar godt vare på kjøretøyet.

– Det som er sentralt i saken er at dette ikke er biler kunden eier selv. De leier. En som eier en bil ville fått kostnaden for manglende vedlikehold i redusert bruktbilpris når de skulle selge bilen, fortsetter Steinsland.