Europeisk bilindustri står foran store, kostbare endringer

Bilindustrien tror på klimanøytral veitransport, men det vil koste å omstille seg. Myndighetene må ifølge bilprodusentene mer på banen.

OPTIMIST: Konsernsjef i FCA og nyvalgt president i ACEA, Michael Manley, tror bilindustrien skal klare det grønne skiftet, men det krever bistand fra myndighetene og det vil koste. Foto: NTB Scanpix
Bil

– Det grønne skiftet betyr en radikal og kostbar endring for bilindustrien, sier Michael Manley.

Han er øverste sjef for bilprodusenten Fiat Chrysler Automobile (FCA) og nyvalgt president i den europeiske bilprodusentorganisasjonen ACEA. Med stadig strengere krav fra myndighetene og et globalt bilmarked hvor pilene peker nedover, står utfordringene ifølge Manlet i kø for bilprodusentene. Noe han tok for seg på en pressekonferanse før helgen.

Vi i bilbransjen har endret oss før og vi vil gjøre det igjen
Michaen Manley, ACEA

– EU-kommisjonen har satt som mål at Europa skal bli det første klimanøytrale kontinentet. Vi må derfor tilpasse oss ny teknologi, nye trender, nye aktører og miljøutfordringene som vil endre transport- og mobilitetslandskapet i Europa. Vi i bilbransjen har endret oss før og vi vil gjøre det igjen, sier han optimistisk.

Nedgang

Han er likevel klar på at det vil koste, også fordi prognosene for bilsalget i Europa tyder på en nedgang på to prosent i år, og en enda større nedgang globalt.

– Vi har allerede sett en konsolidering blant bilprodusentene, med fusjoner, oppkjøp og konkurser. Hvilke produsenter som vil klare seg og hvilke som vil forsvinne er vanskelig å spå, men det blir tøft, konstaterer Manley.

GRØNT SKIFTE: Ved Porsche-fabrikken i Bratislava i Slovakia produseres fortsatt biler med forbrenningsmotorer, men elmotorene må overta en stadig større andel om EU skal nå sine klimamål. Foto: NTB Scanpix

FCA-sjefen trekker også frem geopolitiske utfordringer, som Brexit, handelsavtalen med USA, økt import fra Kina og mer fokus på klima og miljø. Blant utfordringene er behovet for økt transport, lenger levetid for bilene, lav etterspørsel etter miljøvennlige biler og begrenset ladeinfrastruktur.

Plan

ACEA har derfor satt opp en ti punkts plan hvor både de og myndighetene må bidra for å redusere CO2-utslippene på en kostnadseffektiv måte. Blant disse er teknologinøytralitet, forskning, logistikk og infrastruktur, samt sosiale og økonomiske konsekvenser. 

UTSLIPP: Alle utslippene skal ikke nødvendigvis bort, men hele transportsektoren skal være klimanøytral, som resten av EU, innen 2050. Foto: Andreas Scheel

– På veien mot disse målene må mobiliteten forbli overkommelig for alle, uavhengig av hvor de bor og deres økonomiske situasjon. Veitransporten må bidra til Europas økonomi og hvis det grønne skiftet skal være vår månelanding, må den styrke bilindustrien og konkurranseevnen. Vi er en viktig industri med millioner av arbeidsplasser som blir direkte og indirekte berørt av endringene, presiserer ACEA-presidenten.

– Flere elbiler betyr færre deler og færre arbeidere. Flere underleverandører, som produsenter av oljefiltre og tennplugger vil forsvinne, lavkostland vil overta mer av produksjonen, samtidig som det vil ta tid å fase inn ny og kostbar elbilteknologi i disse landene, legger han til.

Samarbeid

For å nå målene mener ACEA at myndighetene og bilindustrien må samarbeide om alt fra investeringer i ny teknologi og utdanning, til infrastruktur og incentiver. Dersom de foreløpige prognosene om innfasing av elbiler frem til 2027 skal nås, må det etableres tre millioner ladestasjoner i Europa.

TREGT: Få ladestasjoner og stadig høyere ladepriser lover ikke godt for utskiftingen av bilparken. Foto: Martin Schutt/dpa via A

– Ladeinfrastruktur er det viktigste tiltaket for å nå målene og nasjonale myndigheter må på banen. Dessuten er ny teknologi kostbar, så vi trenger incentiver for en raskere utskiftning av bilparken, sier Manley.

Denne kostbare omstillingen til karbonnøytralitet gjelder ikke bare bilindustrien, men alle bransjer og industrier i Europa. Andre land og regioner har også ambisjoner om et grønt skifte, men hvor fort og hvor mye avhenger av myndighetenes mål og etterspørselen fra kunder.

Det tror ACEAs generalsekretær Eric-Mark Huitema kan være positivt.

– Dersom vi er først og best på lav- og nullutslippsteknologi kan det være en mulighet for økt eksport, sier han.

bilindustri
det grønne skiftet
acea
bilprodusenter
omstilling
bærekraft
klimanøytral
Nyheter
Bil