Staten taper milliarder på reduserte bilavgifter og moms

Siden toppåret 2007 har statens inntekter fra bilsektoren falt fra 72 til 47 milliarder kroner. 7,7 milliarder i moms kommer i tillegg.

MILLIARDNEDGANG: Trafikken i Oslo og resten av landet øker, men med unntak av økte bompenger og CO2-avgift, reduseres statens inntekter fra bilistene dramatisk. Foto: Andreas Scheel
Bil

Regjeringens målsetting om å øke andelen lav- og nullutslippsbiler gjennom reduserte avgifter kommer med en pris. 13,1 milliarder kroner siden 2013 er fasiten, men går vi tilbake til 2007 er nedgangen hele 30 milliarder kroner, eller 35 prosent.

De største lettelsene i bilavgiftene har ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) kommet i engangsavgiften. I 2013 lå denne på 25,6 milliarder kroner, mens den i 2019 har falt til 16,1 milliarder.

– Det ingen tvil om at den sittende regjeringen har redusert avgiftstrykket for de fleste bileiere og bilister, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV).

Andre avgifter

I perioden fra 2013 har avgiften på å eie bil falt med 1,9 milliarder kroner til 9,8 milliarder, mens veibruksavgiften har falt med 2,5 milliarder kroner. I samme periode har CO2-avgiften økt med en milliard kroner.

– Folk har valgt biler med null utslipp eller lave utslipp. Disse har lave avgifter, og folk har gjort som regjeringen ønsket. Derfor har avgiftsinntekten sunket kraftig, forteller Solberg Thorsen.

Bompengetallene for 2019 er ikke klare, men Statens vegvesen har laget et anslag som viser at statens inntekter har økt med 1,7 milliarder kroner i perioden 2013 til 2018.

På den andre siden anslår finansdepartementet at staten gikk glipp av 7,7 milliarder kroner i moms på elbiler i 2019, et tall som kommer til å øke i år.

bilavgifter
merverdiavgift
skatt
avgift
elbil
moms
Nyheter
Bil