Zvipp vil ha opprydning i utleiemarkedet for elsparkesykler

Zvipp har drevet sparkesykkelutleie i Oslo, men nå trekker de seg ut for å satse i småbyer med mindre kaos og bedre lønnsomhet.

MANGE SMÅ: Erik Thune (f.v.), Sebastian Solberg, Stas Milavski og Haakon Magistad i elsparkesykkelselskapet Zvipp satser nå på små- og mellomstore byer, hvor de hevder det er enklere å drive lønnsomt. Foto: Håkon Sæbø
Bil

– Vi vil ikke fortsette med sparkesykkelutleie i Oslo før det blir et regulert marked, sier Haakon Magistad i Zvipp.

Fordi de frivillig tok inn sine sykler klokken 22 hver dag unngikk de like mye fyllekjøring, ulykker, hærverk og svinn som flere av de andre aktørene, som oversvømmet Oslo med sparkesykler i fjor vår.  Kampen mot de store og internasjonale aktørene som satser milliarder blir derfor ikke like lønnsom med deres mer bærekraftige satsing.

RYDDIG: Zvipp gikk selv inn for begrensninger ved å ta inn sparkesyklene klokken 22 og ikke sette dem ut i vintersesongen. Foto: Zvipp

– Utleieklimaet i Oslo gjør det utfordrende for oss å konkurrere mot de store aktørene, men etter å ha forsøkt oss i Drammen fra juli til november har vi funnet en forretningsmodell med svært god lønnsomhet, redusert visuell forurensing, færre ulykker og gode tilbakemeldinger, sier Erik Thune.

Sammen med Stas Milavski og Håkon Magistad er Thue blant de aktive eierne i selskapet, som var blant pionerene i sparkesykkelutleie i Norge i fjor. Med seg på eiersiden har de også medgründer Sebastian Solberg og noen få eksterne aksjonærer som tilsammen spyttet inn 4,5 millioner kroner.

Etter å ha forsøkt oss i Drammen har vi funnet en forretningsmodell med svært god lønnsomhet
Erik Thune, Zvipp

Profesjonelt styre

Nå skal de hente inn 20 millioner kroner fra både institusjonelle, strategiske og lokale investorer. 

– Vi er i gang med en book-building prosess for å finne riktig markedspris. De eksisterende aksjonærene deltar med 2,5 millioner kroner i emisjonen, legger han til.

Selskapet har nå fått på plass et profesjonelt styre for å sikre kvalitet i den videre satsingen. Blant styremedlemmene finner vi Ina Eldøy med bakgrunn fra Avinor og Kolumbus, Tom Staahle som er tidligere ordfører og statssekretær, samt Bjarne Aamodt DNV, Telenor og Statkraft.

Et annet tiltak er å gå i dialog med kommunene for å utarbeide reguleringer  for virksomheten, og bruker en egen referanseperson i Drammen kommune når de nå er på vei inn i flere andre små- og mellomstore byer.

– Vi har foreslått mengderegulering i Stavanger og der blir det maks ti aktører med inntil 100 sparkesykler hver. Vi jobber også mot Trondheim, Molde og flere andre byer, og her er det enklere å få med lokale investorer som har større tro på vår mer bærekraftige modell, hevder Erik Thue.

Felles regler

Senest i forrige uke fikk Zvipp støtte av Norsk Kommunalteknisk Forening, som ønsker å utarbeide felles regler for utplassering, tilgjengelighet og bruk av elsparkesykler for alle landets kommuner.

BAD FOR BUSINESS: Elsparkesykler som ligger lenge ute gir liten lønnsomhet. Foto: NTB scanpix

«Vi mener det bør avklares om elsparkesyklene skal ha faste droppsteder og om det bør settes et tak på antall operatører og sparkesykler som kan utplasseres» , uttalte NKF-sjef rune Aale-Hansen.

I tillegg til slike reguleringer er en bærekraftig modell ifølge Thune at de blant annet kun bruker grønn strøm og kun bruker elvarebiler. Dette, og nattforbud, er for øvrig blant anbudskravene Trondheim har satt, noe som passer Zvipp meget godt.

Vi mener det bør avklares om det bør settes et tak på antall operatører og sparkesykler som kan utplasseres
Rune Aale-Hansen, NKF

 Lønnsomheten styres likevel av driften, hvor det å utnytte sykkelparken effektivt er avgjørende. Noe mange aktører som driver 24/7 ifølge Magistad ikke klarer.

– På det meste var det rundt 12.000 sparkesykler til leie i Oslo i fjor, fordelt på fem aktører etter at tre ga seg eller ble kjøpt opp. Selv om antallet er lavere nå om vinteren, er utnyttelsesgraden lav, og mange sykler står ubrukt med salt, snø og sand. Flere så lenge at de går tomme for strøm og GPS-sporingen slutter å fungere slik at eierne må lete etter dem, sier han og fortsetter:

– I stedet for å pøse ut et stort antall elsparkesykler i gatene utnytter vi flåten godt ved å tilpasse antallet etter behovet, noe som er enklere i mindre og bedre regulerte markeder, sier han.

Positiv drift

Ved å holde driftskostnadene pr. sykkel på 60 kroner døgnet mens de omsatte for 160 gikk driften ifølge Magistad i pluss.

– Vi omsatte for 6 millioner kroner på en halv sesong i fjor og lander naturligvis med underskudd i første driftsår på grunn av investeringskostnader. Driften av syklene og økonomien der gir overskudd, så vi ser frem til å ekspandere kraftig i 2020 for å etablere gode mobilitetsløsninger i utvalgte byer i Norge, sier han.

PØBELSTREKER: Flere sparkesykler har endt opp i Akerselven og i sjøen ved Aker Brygge. Foto: NTB scanpix

En av løsningene var å gå ut med forhåndsbetaling til en lommebok i appen før bruk for å få lojalitet og gi rabatter. Dette vil de fortsette med, men samtidig gi mulighet for å betale direkte i appen ved bruk.

Selskapet har i tillegg flere andre, nye typer kjøretøy under testing innenfor begrepet mikromobilitet, uten å røpe nøyaktig hva dette er.

Zvipp har også videresolgt 264 elsparkesykler til en større bedriftskunde, de leier ut sykler til bedrifter og arrangerer Zvipp-safari. Da får dykkeren de leier inn for å lete etter sykler langs Aker Brygge og Akerselven mindre å gjøre.

elsparkesykkel
Nyheter
Bil