– Kutt utslippet, ikke bilen

Kommunikasjonssjef Ida Krag i BIL vil sloss for lavere utslipp, men ikke færre biler. – Både bransjen og brukerne fortjener forutsigbarhet, sier hun.

I TRAFIKKEN: Kommunikasjonssjef Ida Krag skal bistå både bilimportørene og bilkjøperne om rammebetingelser og forutsigbarhet. Foto: Andreas Scheel
Bil

– Jeg har vært med på noen sene kveldsmøter under budsjettforhandlingene på Stortinget hvor det ble gjort beslutninger som har fått store konsekvenser, sier Ida Krag.

Det skyldes at hun inntil nylig var kommunikasjonssjef for Fremskrittspartiet, før hun nå har begynt i en nyopprettet stilling i Bilimportørenes Landsforening (BIL) som sjef for kommunikasjon og myndighetskontakt. Hun er derfor programforpliktet til å støtte både importørene og deres forhandlere, men er på flere måter bundet på hender og føtter.

Både de politiske partiene og bilorganisasjonen står nå ved et veiskille, hvor det uttalte 2025-målet om kun nullutslippsbiler vanskelig lar seg kombinere med innføring av moms på elbiler. Samtidig står andre avgiftsøkninger ifølge Krag også på agendaen som potensielle hindringer for det felles politiske målet.

Provenyet forsvant

– De siste årene har staten gått glipp av store inntekter gjennom avgiftslettelsene på null- og lavutslippsbiler. Det har vært en riktig og ønsket politikk som bør videreføres. Samtidig ser vi at politikerne har begynt å lete etter måter å hente inn provenyet. Det er mange forslag og modeller på hvordan dette skal gjøres, men det må gjøres på en hensiktsmessig måte, slik at folk har råd til nye, trygge og klimavennlige biler, sier Krag.

KREVENDE: Samferdselsminister Knut Arild Hareide skal slite med å nå nullutslippsmålet samtidig som provenyet skal sikres. Foto: NTB scanpix

Hun høres dermed ut som en bilselger, men samtidig også som en som er usikker på fremtiden. Det første store spørsmålet er hva som skjer med momsfritaket på elbiler, som er fredet ut 2020. Valget i 2021 kan også få stor betydning.

Politikerne har begynt å lete etter måter å hente inn provenyet
Ida Krag, BIL

– Bransjen er kommet langt når det gjelder utvikling av ny og bedre teknologi. Både for bransjen og forbrukerne er det viktig med forutsigbarhet i avgiftspolitikken, da bilkjøp er en stor investering og hva som vil være bilens verdi etter tre til fem år er en del av regnestykket for mange. Politikerne må gjerne gjøre det som skal til for å kutte utslippene, men det er ingen grunn til å kutte bilen, formaner hun.

Nye avgiftsformer

Andre avgiftsformer kan foruten dagens engangsavgift og bompenger være forskjellige former for veiprising og geofencing. Dette er imidlertid meget komplisert og omfattende, men BIL er positive til en utredning. De mener naturlig nok at det viktigste er å fornye bilparken.

– Dersom politkerne mener alvor med 2025-målet må de heller forsterke dagens incentiver i stedet for å se på bilen som et problem, konstaterer Krag.

Hun trekker også frem at enkelte politikere fremstår heller negative til privatbilen, og at vi i dagens tøffe situasjon har fått en ekstra utfordring.

By og land

– Med coronakrisen frarådes folk å kjøre kollektivtrafikk av smittevernhensyn og bor man utenfor Ring 3 er det ikke alltid like lett å sykle eller gå. Det viser hvor viktig bilen er i samfunnet. Dessuten er næringslivet i distriktene helt avhengig av god mobilitet, påpeker hun.

COMEBACK: Lan Marie Berg (MDG) er på vei tilbake i politikken og er ikke like begeistret for privatbilen, selv om den er utslippsfri. Foto: NTB Scanpix

Samkjøring og bildeling er måter å løse dette på, men dette er et storbyfenomen og er lite utbredt, selv om det ifølge kommunikasjonssjefen er gode argumenter i et samfunnsperspektiv.

– Uansett har nybilsalget fått seg en knekk og bransjen har flere bekymringer. Arbeidsledigheten er et usikkerhetsmoment, slik også valutasituasjonen er, poengterer hun.

Selv var hun tidlig ute og kjørte en lyseblå Think, men hun har også kjørt en gammel Audi 100, som med årene var mer brunspettet enn brun metallic.

Bor man utenfor Ring 3 er det ikke alltid like lett å sykle eller gå
Ida Krag, BIL

– Jeg opplevde en gang at gasspedalen hang seg opp på motorveien, men da ble jeg reddet av clutchen, sier hun, og har argumenter for hvorfor avgiftene bør være lave.

– Nye biler er tryggere.

Det grønne skiftet

Ida Krag  konstaterer at Norge er kommet langt i det grønne skiftet og vil jobbe for at det skal være lønnsomt å gjøre kloke valg.

– Jeg føler dette er et spennende tidspunkt å gå fra bilpolitikk til bilbransjen. I Frp var de opptatt av lave avgifter, noe vi også er, og vi er nå inne i et periode med enorm teknologisk utvikling, påpeker hun.

Da tenker hun i første omgang på overgangen til lav- og nullutslippsbiler i form av plugg-inn hybrider og rene elbiler, men ikke bare det.

ELBILHELVETE: Langs veiene i Finnmark er det flere reinsdyr enn ladestasjoner. Foto: Statoil

– Norge er et billand og vi må ikke glemme hvor viktig bilen er, både som transportmiddel, entusiastobjekt og som en del av vår kulturarv. Se på Finnmark og man skjønner at elbiler ikke alltid passer og det går ikke busser alle steder i Indre Østfold, poengterer hun.

Diesel og bensinhybrid

Det gjør hun fordi familien har et småbruk der, blant annet med hester. Tidligere var hun aktiv i feltritt og andre konkurranser, men hesten har aldri vært transportmiddel.

– Når to store hester skal trekkes i en henger med totalvekt på 2,5 tonn bruker vi stort sett samboerens Ford Ranger. Selv har jeg en Volvo S90 plugg-inn hybrid. Nullutslipp er utvilsomt fremtiden, men ladbare hybrider med akseptabel rekkevidde er både riktig og viktig i en overgangsfase. Folk har ulike behov og alle kan ikke kjøre elektrisk selv om teknologien utvikles raskt og elbil er hensiktsmessig for mange, konstaterer hun.

Stadig flere vil nok gjøre det, men usikkerhetsmomentene er mange, så Ida Krag og BIL får trolig mer enn nok å gjøre.

– Jeg tror det blir gøy, avslutter hun.