– Det kan bli innført moms på elbil fra 1. januar 2022

Elbilmomsen går en usikker fremtid i møte og det haster med en avklaring.

USIKKER: Det vil bli en diskusjon om elbilmomsen fremover ifølge Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening.  Foto: Andreas Scheel
Bil

Det er svært gunstig å kjøpe elbil i Norge i dag. Du slipper å betale moms, eller merverdiavgift, som det egentlig heter. For biler som drikker bensin eller diesel betaler du moms på 25 prosent av innkjøpspris.

– Det er mye som tyder på at bilbransjen må være forberedt på diskusjoner om innføring av elbilmoms tidligere enn vi hadde trodd, sier Erik Andresen, direktør i Bilimportørenes Landsforening, til BilNytt.no, som har snakket med Andresen.  

Andersen peker på at det er flere politiske partier som hinter om moms på elbiler. 

– Vi ser at det fra flere politiske partier kommer signaler om at de ønsker at det fases inn moms på elbiler, senest ut var Høyre like før ferien. Dette er også noe Arbeiderpartiet og Senterpartiet har tatt opp tidligere, sier han. 

Fritaket går ut i år

Elbiler har vært fritatt for merverdiavgift siden 2001 og momsfritaket går ut i 2020. Det jobbes dermed med å forlenge fritaket og spørsmålet er hvor lenge et eventuelt nytt fritak vil gjelde. 

I plattformen til dagens regjering er det vedtatt at det skal være fritak ut stortingsperioden. Statssekretær i Finansdepartementet, Magnus Thue (H), har tidligere bekreftet til BilNytt.no at det jobbes med en løsning.

– Vi er ikke sikre på at det blir en ny søknad om tre års momsfritak, men kanskje bare for ett år. Dersom det er tilfellet, kan det bli innført moms på elbiler allerede fra 1. januar 2022, sier Erik Andresen. 

Andresen er veldig tydelig på at en eventuell innfasing av merverdiavgiften må være «forutsigbart og smidig».

- Om det gjøres for brått, slik at elbilene blir mye dyrere over kort tid, vil totalmarkedet gå kraftig ned og det grønne skiftet vil bremse opp, er Andresens spådom, melder BilNytt.