Teleios Capital partners, som er representert i Kongsberg Automotive-styret, har blitt tildelt 695,4 millioner aksjer i reperasjonsemisjonen som var på 0,1 kroner pr. aksje. 

Etter transaksjonen sitter Teleios på 2,42 milliarder aksjer og stemmerettigheter i Kongsberg Automotive. Det tilsvarer en eierandel på 23,2 prosent.