Varsler krisetiltak – aksjen i fritt fall

Dagens kapitalstruktur holder ikke til en skikkelig opphenting, ifølge bilutleieselskapet.

CORONATRØBBEL: Europcars kapitalstruktur og likviditet lider under den stadig pågående coronapandemien. Foto: Dreamstime
Bil

Bilutleieselskapet Europcar raser på børs tirsdag etter at selskapet varslet at det vil innlede samtaler med sine kreditorer om finansiell restrukturering.

Aksjen er i 13-tiden ned hele 38 prosent i Paris-handelen, som utvider kursfallet hittil i år til 83 prosent.

Da selskapet la frem regnskapet for første halvår, opplyste det at kapitalstrukturen ikke ville være sterk nok til å sikre en skikkelig opphenting fra virkningene coronapandemien har medført.

Europcar meldte at selskapet ville vurdere sine kortsiktige og langsiktige muligheter med hensyn til kapitalstruktur og likviditet.

«Redusert gjeld og passende likviditet»

Ettersom det ser ut til at opphentingen i reiselivssektoren er svært langsom og coronaviruset stadig er utbredt verden rundt, vil Europcar nå starte samtaler med kreditorene sine, der målet vil være å sikre en levedyktig kapitalstruktur tilpasset dagens inntektsnivå, med «redusert gjeld og passende likviditet».

Selskapet vil komme med mer informasjon når utfallet av samtalene med kreditorene er klart.

Europcar har engasjert Rothschild & Co som finansiell rådgiver.

europcar
bilutleie
leiebil
europcar mobility group
restrukturering
Nyheter
Børs
Bil