Utvalg foreslår å fjerne elbilfordeler i bomringene

Dagens fritak og reduserte takster for elbiler i bompengeprosjekt bør avvikles, mener ekspertutvalget som har vurdert det norske bompengesystemet.

Publisert 14. sep. 2020 kl. 15.17
Lesetid: 1 minutt
Artikkellengde er 91 ord
ELBILFORDEL: Utvalg foreslår å kutte elbilfordeler i bomringen. Foto: Magnus Rørvik Skølberg

– Det vil styrke inntektsgrunnlaget i bomringene, nullvekstmålet blir lettere å nå og elbilister får riktigere signaler om kostnadene ved bruk av veikapasitet, skriver ekspertutvalget i sin anbefaling.

Det er samferdselsdepartementet som har bedt ekspertene vurdere det framtidige inntektsbildet for bomringene.

Utvalget peker på at bompengetakstene bør speile de kostnadene bilbruken påfører samfunnet.

– Stabile bominntekter fra bilbruk vil være nødvendig også i framtiden. I tillegg har bompenger i byområdene mange andre formål, ikke minst som del av det grønne skiftet og miljøvennlig byutvikling, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF), som mandag mottok rapporten.