Nå er det 3000 hurtigladere i Norge

Økningen er gledelig, ifølge Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening. Dog er hun bekymret for at utbyggingen går for sakte.

ØKNING: Ferske tall fra ladestasjondatabasen Nobil viser at det er 3000 hurtigladere i Norge, en økning på 815 hurtigladere sammenlignet med oktober 2019. Foto: Norsk elbilforening
Bil

– Det er gledelig at tallet på nye hurtigladere øker år for år, og jeg ønsker å berømme ladebransjen som virkelig har lagt seg i selen og økt utbyggingstakten, slik at det er færre biler per hurtiglader nå, sammenlignet med januar i år, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk elbilforening.

– En jobb å gjøre

Ferske tall fra ladestasjondatabasen Nobil viser ifølge en pressemelding at det er 3000 hurtigladere i Norge, en økning på 815 hurtigladere sammenlignet med oktober 2019.

Bu er imidlertid bekymret for at utbyggingen går for sakte. Hun mener en solid jobb må gjøres om Stortingets mål om kun salg av nye nullutslippsbiler i 2025 skal nås.

– Vi trenger over 1000 nye ladere i året, om vi skal redusere ladekøene, heller enn å øke de, understreker Bu.

Flere forutsetninger

En undersøkelse Elbilforeningen gjennomførte i august i år, viste at 1 av 3 elbilister hadde opplevd kø ofte eller alltid i løpet av ferien. Mange oppga også at hurtigladerne ikke virket.

– Hurtiglading må være enkelt og tilgjengelig, skal elbiler bli for alle. Det forutsetter storstilt og planmessig utbygging, og ladebransjen må bedre sine rutiner for å sikre at hurtigladerne som finnes, virker, sier Bu.

Nå ruller det i overkant av 320 000 elbiler på norske veier, men i 2025 vil tallet øke til over en million.

elbil
norsk elbilforening
ladestasjoner
Nyheter
Bil