Volvos ordreinngang steg 61 prosent i tredje kvartal

Volvos nettoresultat falt 21 prosent i tredje kvartal av 2020.

KVARTALSTALL: Volvo offentliggjorde tredjekvartalstall fredag. Foto: Mikael Sjoberg
Bil

Volvo Group leverte en omsetning på 76,85 milliarder svenske kroner i tredje kvartal av 2020, ifølge selskapets kvartalsrapport. 

Til sammenligning leverte bilgiganten en omsetning på 98,72 milliarder svenske kroner i samme periode i 2019.

Resultat etter skatt kom inn på 5,9 milliarder, en nedgang fra 7,5 milliarder i tredje kvartal foregående år.

Resultat pr. aksje endte på 2,81 svenske kroner, ned fra 3,67 kroner pr. aksje i samme kvartal i 2019. 

Netto ordreinngang i kvartalet var 57.530 lastebiler, en økning på 61 prosent fra året før.

– De siste to kvartalene har organisasjonen og forretningspartnerne våre vist stor volumfleksibilitet ved å først håndtere en dramatisk volumnedgang og deretter en bratt innhenting med opprettholdt god produktivitet, sier adm. direktør Martin Lundstedt i en kommentar.

– Usikkerheten rundt den fremtidige økonomiske utviklingen og etterspørselen etter våre produkter er betydelig, ettersom en økning i Covid-19-tilfeller kan føre til nye restriksjoner for samfunnet og virksomheter. Vi holder et høyt nivå av beredskap ved å fortsette å fokusere på våre kolleger, kunder og forretningspartnere, med helse og sikkerhet som første prioritet

Fredag stengte Volvo-aksjen opp 3,51 prosent. 

Volvo Group

(Mill. SEK)3. kv./203. kv./19
Driftsinntekter76.85298.723
Driftsresultat7.50810.885
Resultat før skatt7.64010.129
Resultat etter skatt5.9037.549