Slår kraftig tilbake etter krasjen tidligere i år

Med 675.592 leverte biler i tredje kvartal har BMW-gruppen satt ny rekord, midt i pandemiåret 2020.

KRAFTIG REKYL: BMW slo tilbake etter coronasmellen tidligere i år med rekordsalg i tredje kvartal. Foto: Håkon Sæbø
Bil

Den tyske BMW-gruppen oppnådde betydelig bedre resultater i tredje kvartal.

Resultatet og salgsvolumer ble begge økt, og etter ni måneder ligger gruppen an til å nå sine mål for helåret, til tross for coronapandemien.

Rekordsalg

Totalt leverte gruppen 675.592 biler med BMW-, MINI- og Rolls-Royce-logo i tredje kvartal, 8,6 prosent flere enn i fjor. Det er også ny kvartalsvis rekord, ifølge BMW. Til sammenligning var totalleveransene nede i 485.000 kvartalet før.

Inntektene i tredje kvartal viser 26,3 milliarder euro, mot 26,7 milliarder ett år tidligere og snaut 20 milliarder kvartalet før. Resultatet før skatt var 2,5 milliarder euro, opp rundt 10 prosent fra samme tid i fjor, og vesentlig opp fra underskuddet på 0,3 milliarder i andre kvartal.

Her tilføyer BMW at sterke resultater fra den kinesiske BMW Brilliance Automotive-virksomheten medvirket til fremgangen.

Nettoresultatet for tredje kvartal viser 1,8 milliarder euro, mot 1,5 milliarder i tredje kvartal 2019 og underskudd på 0,2 milliarder i andre kvartal i år.

Bak 2019 på grunn av corona

Coronapandemien reflekteres i langt større grad i BMW-gruppens tall for årets ni første måneder. 1,64 millioner leverte biler er 12,5 prosent færre enn i fjor. Inntektene på 69,5 milliarder euro er 7 prosent under nivået i fjor. Overskuddet før skatt på snaut 3 milliarder euro og etter skatt på nær 2,2 milliarder er begge deler rundt 40 prosent lavere enn i fjor.

Følgelig holder BMW også på guidingen om at årets totale salg vil bli vesentlig lavere enn fjorårets. Samme forventning gjelder også gruppens resultat før skatt.

Samtidig understreker konsernet at det stadig er høy risiko knyttet til coronapandemien. Det vises til at pandemien tiltar igjen nå, etter en mer stabil fase i tredje kvartal.

«Dersom coronapandemien tar en enda mer alvorlig retning og den globale økonomien opplever en merkbar nedgang, vil risikoeksponeringen kunne være betydelig, særlig på etterspørselssiden», heter det fra BMW, som tilføyer at gruppen følger nøye med på utviklingen og at den er beredt på å handle raskt og besluttsomt.

Tross utfordrende markedsforhold holder BMW på planen om å investere mer enn 30 milliarder euro i forskning og utvikling innen 2025. Hittil i år har konsernet brukt 4,14 milliarder euro på dette, som er noe mindre enn i fjor.

Mer om BMW-gruppens tall her.