Skyhøye ladekostnader for å nå elbilmålet

Med ambisiøse elbilmål må infrastrukturen bygges ut. Prislappen blir høy.

DYRT: Eurelectric har regnet på ladekostnaden når det blir flere elbiler på veiene.  Foto: Bloomberg
Bil

Elbilboomen har ført til at bilprodusentene kjemper en innbitt kamp om å lede an i revolusjonen om å utvikle og rulle ut nye og bedre elbiler. Både produsentene og landene i EU har satt høye mål for å bytte ut den fossile bilparken med batteridrevne kjøretøy. Det siktes mot å 24-doble antallet elektriske biler i løpet av tiåret for å få ned klimagassutslippene, men det medfører store ladeutfordringer og tilhørende enorme kostnader. 

Eurelectric, en sektorforening som representerer de felles interessene til elektrisitetsindustrien på europeisk nivå, har i en fersk rapport beregnet at kostnaden for å oppnå en god nok ladestruktur til det ambisiøse elbilmålet vil koste 80 milliarder euro.

Det tilsvarer rundt 830 milliarder norske kroner for å bygge opp tilstrekkelig antall ladepunkter til EUs mål om minst 30 millioner nullutslippsbiler på veien innen 2030.

EU hadde i slutten av 2019 rundt 615.000 private nullutslippsbiler på veiene, og hvis planen med over 30 millioner nullutslippsbiler innen 2030 lykkes, vil det redusere klimagassutslippene med 55 prosent sammenlignet med 1990-nivåer. Bilflåten i EU består av rundt 63 millioner kjøretøy.

Få ladepunkter

Dagens elbiler kan i dag benytte 250.000 ladepunkter i EU, men det må heves til rundt tre millioner punkter innen utgangen av tiåret for å nå målet om å fornye bilparken, ifølge rapporten til Eurelectric.

I rapporten er det lagt til grunn et investeringsbeløp på 20 milliarder euro for offentlige ladepunkter og 60 milliarder euro for private punkter. 

Rapporten slår også fast at utrullingen av nye ladepunkter i dag er «langt under målet» og at flere bilprodusenter er bekymret for at utrullingen går for tregt.