Konkurransetilsynet tror økt usikkerhet gir billigere drivstoff

Endringer i drivstoffmarkedet har gjort aktørene mer uforutsigbare. Det kan du tjene på, mener Konkurransetilsynet. 

MÅTTE ENDRE PRAKSIS: Circle K forpliktet seg i høst til å slutte å publisere listepriser for drivstoff på nettsidene sine.  Foto: Dreamstime
Bil

Frem til 2017 var det et fast mønster på drivstoffprisene, der pumpeprisene på bensinstasjonene ble økt til veiledende listepris hver mandag og torsdag. I desember 2017 derimot kom det endring hvor kom på ulike dager fra uke til uke. Det var også da Circle K og YX begynte å oppdaterte listeprisene for privatmarkedet på sine nettsider.

I høst fattet Konkurransetilsynet et vedtak hvor kjedene forpliktet seg til å slutte med å publisere listepriser for drivstoff på nettsidene sine. Tilsynet mente at publisering av listepriser fungerte som et signal til konkurrentene om når og til hvilket nivå prisene skulle økes til og at denne typen adferd kunne utgjøre et ulovlig samarbeid. Circle K og YX var ikke enige i tilsynets bekymringer eller vurderinger, men forpliktet seg likevel til å slutte praksisen.

– Positiv utvikling

Nå har Konkurransetilsynet undersøkt hvordan prismønsteret utviklet seg etter at Circle K og YX sluttet å publisere listepriser for privatmarkedet på nettsidene og frem til utgangen av november.

LIKER UTVIKLINGEN: Marita Skjæveland i Konkurransetilsynet. Foto: Konkurransetilsynet

– Vi ser at aktørene i markedet fortsatt løfter prisene to til tre ganger i uken, og at det skjer på ulike dager fra uke til uke. Tiltakene i Konkurransetilsynets vedtak gjør det imidlertid mindre forutsigbart for aktørene når og til hvilket nivå konkurrentene har tenkt å øke prisene, sier Marita Skjæveland, nestleder i avdeling for bygg, industri og energi i Konkurransetilsynet.

Hun mener at tilsynet nå ser tegn til økt usikkerhet og at noen aktører bruker noe lenger tid på å tilpasse seg på dager med prisløft enn før.

– Dette ser vi på som en positiv utvikling, sier Skjæveland. 

For tidlig å konkludere

Mot slutten av året la også tilsynet merke til at så ut som om det hadde begynt å komme et prisløft i helgen, noe som i så fall ødelegger for den fylling på søndag kveld og mandag morgen, som tradisjonelt har vært blant de billigste tidspunktene å fylle. 

Konkurransetilsynet mener likevel at det har gått for kort tid til å konkludere om hvordan markedet vil utvikle seg fremover. 

– Vi ser at det er utfordrende for kundene å vite når prisene er på det laveste ettersom prisløftene skjer på ulike dager fra uke til uke. Følg med over tid og dann deg et inntrykk av hva som er et lavt prisnivå i ditt nærområde, er rådet fra Skjæveland.