KjøpLogg inn

Liten nedgang etter rekordåret 2021

Årets fire første måneder har vært preget av leveringproblemer og høyt sykefravær i Møller Mobility Group. 

Publisert 23. juni 2022 kl. 11.17
Oppdatert 23. juni 2022 klokken 11.18
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 274 ord
OPTIMIST: Konsernsjef Petter Hellman i Møller Mobility Group er optimist, tross stor usikkerhet.  Foto: Møller Mobility Group

I løpet av første tertial omsatte Møller Mobility Group for 10,4 milliarder kroner, ned fra 11,1 milliarder i samme periode i fjor, det fremgår av en resultatrapport lagt frem torsdag. 

Resultat før skatt endte på 408 millioner kroner, ned fra 627 millioner i fjorårets første tertial. 

– Dessverre preges årets første måneder av en utfordrende leveransesituasjon for nye biler grunnet krigen i Ukraina, og en generelt utfordrende global vareflyt. I tillegg kommer høyt sykefravær knyttet til pandemien i starten på året, og dermed lavere produksjon på servicemarkedet. Vi har jobbet intenst i vinter med å sikre kontroll over situasjonen og ikke minst være aktivt i dialog med våre kunder, sier konsernsjef i Møller Mobility Group, Petter Hellman i en kommentar. 

Samtlige av konsernets fire forretningsområder opplevde resultatnedgang i løpet av fjorårets fire første måneder. Fjoråret var riktignok et rekordår som totalt endte med en omsetning på 36,1 milliarder og et årsresultat på 2 milliarder. 

Bildelingstjenesten Hyre skiller seg ut med 92 prosent vekst på topplinjen, men endte likevel fire måneders perioden med et tap på 19 millioner kroner. 

Nybilsalget i Norge er redusert med 15 prosent sammenlignet med samme tidsperiode i fjor. Totalmarkedet for personbiler endte på 42.067 biler i 1. tertial, mot 49.475 biler i samme periode i fjor.

Andelen elektriske biler fortsetter imidlertid å øke, og utgjorde 84 prosent av konsernets salg av nye personbiler i Norge. Den samlede markedsandelen for konsernets personbilmerker øktw til 21 prosent, opp fra 19 prosent i 2021.

Konsernet skriver at det har sett en bedring både i sykefravær og leveranser inn mot sommeren, og ser optimistisk på de kommende månedene selv om den makroøkonomiske og geopolitiske usikkerheten er høy. 

Møller Mobility Group 

(Mill. kr) 1.tertial./22 1.tertial./21
Driftsinntekter 10.400 11.100
Driftsresultat 374 555
Resultat før skatt 408 627
Årsresultat 315 489