Fra 42. etasje i en skyskraper på Manhattan forvalter nordmannen Even Berntsen og seks medarbeidere nå en egenkapital på tre milliarder kroner i hedgefondet Norodin, skriver Aftenposten.Pengene har han klart å hente inn på bare en måned, og målet er å hente inn ytterligere tre milliarder kroner i løpet av 1. halvår 2005.Berntsens hedgefond er et såkalt globalt makrofond som tar posisjoner i råvarer, valuta eller aksjeindekser. Plasseringene skjer basert på Berntsens tro på endringer i verdensøkonomien. Målet er en årlig avkastning på 15-20 prosent.