Dagens utgave av Finansavisen forteller om de selskapene som har høstet flest kjøpsanbefalinger den siste måneden. Disse er:
  1. Statoil (13 - 6- 0)Statoil (13 - 6- 0)
  2. Norsk Hydro (9 - 5- 2)Norsk Hydro (9 - 5- 2)
  3. Telenor (8 - 1 - 2) Telenor (8 - 1 - 2)
  4. RCCL (7 - 5 - 2)RCCL (7 - 5 - 2)
  5. Tandberg (7 - 1- 3)Tandberg (7 - 1- 3)
Samlet høster disse fem aksjene 44 kjøpsanbefalinger i perioden. Tallene i parentes viser hhv. antall kjøps-, hold- og salgsanbefalinger. Dataene er innhentet av Jacques Chahine Finance.