45 kjøpsanbefalinger

Dette er de fem mest populære aksjene på Oslo Børs for tiden.

Børs

Dagens utgave av Finansavisen forteller om de selskapene som har høstet flest kjøpsanbefalinger den siste måneden. Disse er:

  1. Statoil (12 - 5- 0)Statoil (12 - 5- 0)
  2. Telenor (11- 1- 2)Telenor (11- 1- 2)
  3. Aker Kværner (8 - 0 - 0)Aker Kværner (8 - 0 - 0)
  4. Schibsted (7 - 3 - 0)Schibsted (7 - 3 - 0)
  5. TGS Nopec Geophysical (7 - 1 - 1)TGS Nopec Geophysical (7 - 1 - 1)
Samlet høster disse fem aksjene 45 kjøpsanbefalinger i perioden. Tallene i parentes viser hhv. antall kjøps-, hold- og salgsanbefalinger. Dataene er innhentet av Jacques Chahine Finance.