Dagens utgave av Finansavisen forteller om de selskapene som har høstet flest kjøpsanbefalinger den siste måneden. Disse er:
  1. Statoil (12 - 5- 0)Statoil (12 - 5- 0)
  2. Telenor (11- 1- 2)Telenor (11- 1- 2)
  3. Aker Kværner (8 - 0 - 0)Aker Kværner (8 - 0 - 0)
  4. Schibsted (7 - 3 - 0)Schibsted (7 - 3 - 0)
  5. TGS Nopec Geophysical (7 - 1 - 1)TGS Nopec Geophysical (7 - 1 - 1)
Samlet høster disse fem aksjene 45 kjøpsanbefalinger i perioden. Tallene i parentes viser hhv. antall kjøps-, hold- og salgsanbefalinger. Dataene er innhentet av Jacques Chahine Finance.