Den styrtrike Wallenberg-familien blir bare rikere og rikere. Familien har i 150 år vært et ledende svensk finansdynastim, og fjoråret føyer seg til rekke av lukrative år for familiens investeringsselskap Investor.Kraftig økning på Ericsson-aksjen medvirket til at selskapet bokfører et overskudd på 8 milliarder kroner etter finansposter og skatt, opp vel én milliard fra 2003. Ved årsskiftet satt Investor på verdier for nær 90 milliarder kroner når gjelden var trukket fra.Investor-aksjen samlede avkastning, inkludert kursgevinst og utbytte, ble målt til 25 prosent. Blant selskapene Investor har i porteføljen sin er storbanken SEB, Astra Zeneca, ABB og Gambro.