Aker Kværner får 600 mill.

Aker Kværner-divisjon får kontrakter til en verdi av 623 millioner kroner.

Børs

Aker Kværners divisjon Kværner Power har fått kontrakter på leveranser til treforedlingsindustrien for totalt 75 millioner euro, fremgår det av en børsmelding.Aker Kværners divisjon Kværner Power har fått kontrakter på leveranser til treforedlingsindustrien for totalt 75 millioner euro, fremgår det av en børsmelding.

Nyheter
Børs