Wivi Åsmyr, kone til Per Erik Åsmyr, observatør til styret i Aktiv Kapital, har 17. januar 2005 kjøpt 20.000 aksjer i Wivi Åsmyr, kone til Per Erik Åsmyr, observatør til styret i Aktiv Kapital, har 17. januar 2005 kjøpt 20.000 aksjer i til kurs 121,07 kroner. Wivi Åsmyr eier etter transaksjonen 20.000 aksjer i Aktiv Kapital ASA, tilsvarende 0,04 prosent av aksjene og stemmene i selskapet. til kurs 121,07 kroner. Wivi Åsmyr eier etter transaksjonen 20.000 aksjer i Aktiv Kapital ASA, tilsvarende 0,04 prosent av aksjene og stemmene i selskapet. Olympia Holding AS har 17. januar 2005 kjøpt 16.900 aksjer i Aktiv Kapital ASA til kurs 119,37 kroner. Olympia Holding AS eier etter transaksjonen 5.050.604 aksjer i Aktiv Kapital ASA, tilsvarende 10,70 prosent av aksjene og stemmene i selskapet.